15/11/2005

 

 

 

 

INFLUENCA PTICA (ptičja gripa)

 

        Za slučaj pojave influence ptica (ptičje gripe) na području Grada Omiša utvrđuje se slijedeće preventivne aktivnosti:

 

NOSITELJI:

 

Veterinarska stanica Omiš vrši nadzor i daje stručne upute za postupanje u kriznoj situaciji.

 

Stožer i zapovjedništvo civilne zaštite Grada Omiša organiziraju snage i materijalne uvjete za postupanje u kriznoj situaciji  putem snaga zaštite i spašavanja i:

-          primijeniti planove djelovanja civilne zaštite

-          angažirati postrojbu opće namjene civilne zaštite

-          nabaviti opremu i odjeću za djelovanje u kontaminiranom području

-          usmrćene lešine neškodljivo zbrinuti na propisanom lokalitetu Karepovac

-          sve dojave sumnjivih situacija vršiti na tel.br. 112

 

Lovačke udruge Jedinstvo, Mosor, Gornja Poljica i Kreševnica uz posebnu provedenu obuku provesti odgovarajuće mjere na lovištima divlje peradi

 

OSNOVNI PODACI O INFLUENCI PTICA  I MJERAMA PREVENCIJE:

 

PRIJENOS

-          moguć samo izravnim kontaktom sa zaraženom pticom

-          nije moguć putem toplinski obrađenih prehrambenih proizvoda od peradi (preko 70*C)

-          u rizičnim skupinama su ljudi  u kontaktu s peradi (veterinari, uzgajivači, trgovci, prijevoznici, klaoničari, lovci, ornitolozi i sl.)

 

IZVORI ZARAZE

-          zaražene ptice

-          izmet

-          iscjedak dišnog trakta

-          lešine

-          kontaminirana voda, hrana i oprema

 

ZNAKOVI

-          iznenadno uginuće bez vidljivih kliničkih znakova bolesti

-          potištenost

-          nakostriješenost perja

-          pad nosivosti i loša ljuska jaja

-          problemi s disanjem

-          edem glave i vrata

-          cijanoza kreste i podbradnjaka

-          sitna točkasta krvarenja i podlijevi

-          živčane smetnje

 

SPRIJEČAVANJE

-          onemogućiti dodir divljih ptica i domaće peradi

-          provedba biosigurnosnih mjera na farmama (ograde, dezbarijere, zaštitna odjeća, higijena, dezinfekcija, zabrana ulaska neovlaštenim osobama)

-          obnova jata iz registriranih valionica

-          primjena principa uzgoja all in – all out

-          razdvajati različite vrste peradi u uzgoju

-          provoditi česti nadzor

 

OSNOVNE MJERE ZAŠTITE

-          usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje sve peradi sa zaraženog gospodarstva i susjednog do udaljenosti koju odredi veterinarska ili higijeničarska služba

-          pronalaženje i uklanjanje zaraženog mesa okvirno od pretpostavljenog dana pojave zaraze

-          čišćenje i dezinfekcija objekata

 

U SLUČAJU POJAVE ZARAZE OBVEZNO

 

-          zabraniti će se promet i provoz  žive peradi  i njihovog mesa iz zaraženih područja

-          po posebnom nalogu usmrćenje i neškodljivo odlaganje peradi pod nadzorom veterinarske i higijeničarske službe

-          držati perad u zatvorenom prostoru

-          zabrana lova pernate divljači

-          pojačana dezinfekcija prijevoznih sredstava u poljoprivredi i transportu peradi i njihovih

-          prerađevina

-          osiguranje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera na svim objektima za uzgoj i držanje peradi

-          termički obraditi meso i prerađevine od peradi u središtu iznad 70*C ako je perad zaklana u vrijeme nastanka zaraze i nakon toga

-          perje i druge dijelove peradi tretirati vrućom parom ili drugim metodama koje priječe prijenos patogenih uzročnika

-          jednodnevnu perad za daljnji uzgoj nabavljati samo iz registriranih valionica.

 

      Ovaj naputak se u vidu prevencije  i postupanja u slučaju pojave influence ptica dostavlja na pozornost osim nositeljima aktivnosti još i udruzi obrtnika, te građanima putem vijeća mjesnih odbora, lokalnih medija, Službenog glasnika Grada Omiša,  oglasne ploče Grada Omiša i službene Internet stranice Grada Omiša www.omis.hr.

 

.

Zatvori