PRORAČUN U MALOM GRADA OMIŠA ZA 2006. GODINU


Poštovani stanovnici na području Grada Omiša!

 

I ove godine objavili smo za vas Proračun u malom Grada Omiša, kako biste dobili uvid u osnovne podatke o Proračunu Grada Omiša za 2006. godinu, te u planove, aktivnosti i projekte koji se financiraju iz gradskog proračuna. Moći ćete vidjeti iz kojih izvora dolazi novac u naš Proračun, kako će se rasporediti, te za što će se koristiti proračunska sredstva.

U Proračunu u malom Grada Omiša za 2005.godinu kojeg ste dobili prošle godine, ukratko su bili nabrojani i opisani značajniji projekti koji su bili planirani ili izvedeni. U ovoj 2006. godini također su planirani novi projekti, a nastavljeni su oni započeti u prijašnjim godinama.

Odvodnja oborinskih voda na prostoru Prika pri kraju izgradnje Odvodnja oborinskih voda na prostoru Prika - najznačajniji je projekt za kojeg je u 2005. godini bilo odvojeno 2 milijuna kuna. Radovi ukupne vrijednosti 5,5 milijuna kuna, uspješno se provode i završetak projekta se očekuje do ljeta ove godine.

Prostorni plan i gospodarstvo: radno-servisna zona

Za nekoliko mjeseci usvajati ćemo Prostorni plan Grada Omiša u sklopu kojeg se planira izgradnja radno-servisne zone veličine 15 hektara i to na prostoru Kostanjsko-podgrajske ljuti. Radovi na izgradnji su već počeli, vrši se nasipavanje terena, suvišnim materijalom sa izgradnje autoceste.

Sustav kanalizacije uz pomoć Svjetske banke

Ovih dana potpisujemo ugovor s Hrvatskim vodama za Projekt Jadran. Za taj projekt osigurano je 15 milijuna kuna - sredstva dodjeljuje Svjetska banka, putem Hrvatskih voda. U prvoj i drugoj fazi ovog projekta planirano je potpuno rješavanje kanalizacije cijelog Omiša do turističkog naselja Mala Luka, a za druga mjesta - Mimice, Pisak, Medići, Marušići, Lokva Rogoznica i Stanići izraditi će se idejni i izvedbeni projekti posebnih sustava kanalizacije, koji nisu vezani za ovaj sustav.

Novi vodovod pred puštanjem u pogon

U tijeku su radovi na dovršenju vodovoda na potezu Studenci-Kuč­će-Svinišće. Za Dan Grada - 16. svibnja O.g. taj će vodovod biti pušten u pogon, kako bismo unaprjeđivanjem našeg vodovodnog sustava povećali kvalitetu života i razvojne perspektive u svim dijelovima koji su u sastavu naše lokalne samouprave.

Turizam za novi razvoj

Na području razvoja turizma u ovoj su godini nastavljeni razvojni pro­jekti: započelo je rušenje kompleksa bivše tvornice cementa u Ravnicama, kako bi se u slijedećih nekoliko godina na tom prostoru ostva­rila izgradnja vrhunskog hotelsko turističkog kompleksa. Rekonstrukcija hotela Plaža je u tijeku. Kako bi naš grad dobio više od turizma, nastojimo da se korištenje rijeke Cetine za rafting, ribolov, prijevoz putnika, splavarenje itd. uskladi s postojećim zakonima kako bi bila zaštićena naša prirodna bogatstva te kako bi se osigurali dodatni prihodi.

Sportska dvorana pred dobivanjem građevinske dozvole

Polivalentna sportska dvorana u fazi je dobivanja građevinske dozvole. Investicija je vrijedna 25 milijuna kuna: dio će osigurati Grad, dio Ministarstvo obrazovanja i sporta, a dio će se osigurati iz komercijalizacije poslovnog prostora (oko 1200 m2) u sklopu dvorane. Kapacitet dvorane će biti 1000 posjetilaca, a manja dvorana (za mali nogomet i tenis) moći će primiti nekoliko stotina gledatelja. U ovoj godini osigurali smo prva sredstva za ovaj projekt, ali i dalje izdvajamo iz  Proračuna za redovitu djelatnost sportskih klubova, kao i za posebne I sportske aktivnosti, natjecanja i rekreaciju.

Novi vrtić u zagori

U sklopu programa širenja mreže dječjih vrtića uređuje se vrtić u Kostanju za dvije skupine vrtićke djece. To je već treći vrtić u zagori, a s obzirom na raspored stanovništva planiramo dalje širiti mrežu dječjih vrtića. Naša ukupna izdvajanja za predškolski odgoj u 2006. godini iznose preko 4 milijuna kuna.

Socijalni program i porodiljne naknade

U sklopu socijalnog programa je u Proračunu osigurano 300 tisuća kuna za porodiljne naknade tako da će svaka obitelj za novorođeno dijete dobiti po tisuću kuna. Pored drugih socijalnih programa, osigurali smo umirovljenicima božićnicu ukoliko imaju mirovinu manju od 1.500,00 kuna. Socijalno ugrožene obitelji dobivaju jednokratne novčane pomoći za koje smo ukupno osigurali 800.000 kuna.

Kultura i 40. obljetnica Festivala dalmatinskih klapa

Uz permanentno ulaganje u kulturu (više od 6,2 milijuna kuna), ove ćemo godine, povodom 40-godišnjice Festivala dalmatinskih klapa, objaviti monografiju omiškog festivala, kao i monografiju Grada Omiša koja će biti promovirana za Dan Grada.

 

Redovito održavanje komunalne infrastrukture, nova javna ra­svjeta i projekt sanacije stijena

U ovoj proračunskoj godini osigurali smo 420.000 kuna za novu jav­nu rasvjetu, dok za redovito održavanje komunalne infrastrukture, javne rasvjete i čistoće izdvajamo gotovo 9 milijuna kuna. Kako bi se sanirale stijene od kojih prijeti opasnost od urušavanja u Proračunu smo osigurali sredstva za projekte i troškovnike izvedbe sanacije sti­jena. Obzirom na razvedenost naših lokalnih cesta i na veliki prostor naše lokalne samouprave, i dalje izdvajamo značajan dio proračuna za održavanje, proširivanje i asfaltiranje lokalnih cesta.

Nadamo se da ćete kroz ovaj kratki prikaz Proračuna Grada Omiša za 2006. godinu moći sagledati na koji način se gospodari novcem kojeg svi zajedno odvajamo, i u što se ulaže kako bi se poboljšala kvaliteta života na području kojeg obuhvaća Grad Omiš kao lokalna samouprava.

                                                                                          Gradonačelnik Grada Omiša

                                                                                            Ivan Škaričić, prof.

 Pogledajte kako proračun izgleda u brojkama predstavljen grafički :


↑ Vrh ↑

Zatvori