omis.hr

Omiško ljetoCENTAR ZA KULTURU OMIŠ

XVIII. omiško ljeto '2007.

  KALENDAR DOGAĐANJA

 

13. lipnja (srijeda) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,oo sat 

XVI. završni koncert

Učenika OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš

Nastupaju:

JELENA LELAS, SANDRA RAMLJAK i NATALIA ŠKARE (violina)

DAVID LEOPOLD TOMASOVIĆ i LATICA ANIĆ (violončelo)

MARKO ĆURLIN i ANTE BAKOTA (gitara)

IVONA TAFRA i ANA LELAS  (flauta)

TINA JURJEVIĆ (oboa)

DUJE STANIĆ (klarinet)

IVAN PETRIČEVIĆ  (truba)

MIRKO ŠKARICA, IVAN BAKOTA i MARKO KALAJŽIĆ (harmonika)

ANAMARIJA VOJNOVIĆ, DRAŽENA BOGDANOVIĆ, FRANJO KOVAČEVIĆ I LEONA TOMASOVIĆ (klavir)

Korepeticija:

prof. Borna Barišić – prof. Marta Gourska – prof. Rozarija Samodol

OMIŠKI TRIO SAKSOFONA

(Voditelj: prof. Jakov Košćina)

ŠKOLSKI GUDAČKI ORKESTAR «OMIŠKE STRUNE»

(voditeljica: prof. Silvana Vulas)

PJEVAČKI ZBOR POČETNIČKOG SOLFEGGIA OMIŠ

(voditelj: prof. Jasminko Šetka)

MALI PJEVAČKI ZBOR «PUERI CANTORES» OMIŠ

(voditeljica: prof. Vanda Ferić)

DJEČJI PJEVAČKI ZBOR OMIŠ

(voditeljica: prof. Mira Đukić Milašević)

 

 

17. lipnja (nedjelja) 2007.

Crkva svetoga Ivana Krstitelja

Slime, 20,3o sati

VI. IVANJSKE VEČERI '2007.

KONCERT

OZBILJNE

GLAZBE

 

Učenika OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš

Nastupaju:

-         Duje Pupačić, gitara, Mirko Matijević (truba), Omiški trio harmonika (voditeljica je prof. Mira Đukić Milašević), Jelena Lelas, (violina),

 Ivana Kovačević, (flauta), Anamarija vojnović, (klavir ), David Leopold

Tomasović, (violončelo), Marijana Ragoteg, (violina), Leona Tomasović(klavir),

Duje Stanić, (klarinet), Omiški tri saksofona, Ana Lelas, ( flauta),

Franka Kovačević (gitara), Omiški klavirski trio '2005.

Uz klavir: prof. Rozarija M. Samodol;

 

3. srpnja ( utorak ) 2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

PROMETHEUS DUO

AMSTERDAM – NIZOZEMSKA

 

Nastupaju:

Boglárka Erdös, violina

Csaba Erdös, cello

Andrea Hornyák, klavir

 

 

2. – 9. srpnja 2007.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA LOVRO pl. MATAČIĆ OMIŠ

 

 

I. MAJSTORSKI TEČAJ ZA MLADE VIOLINISTE – OMIŠ '2007.

 

Voditeljica:

prof. Violeta Smailović – Huart

Nica (Francuska) – Split (Hrvatska)

Predavač na Umjetničkog akademiji Sveučilišta u Splitu

–        Odsjek za glazbenu umjetnost

 

9. srpnja (ponedjeljak) 2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

ZAVRŠNI KONCERT

Sudionika I. Majstorskog tečaja

za mlade violiniste – Omiš '2007.

 

Nastupaju:

-         Marijana Raboteg, Kučiće

OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš

-         Sandra Ramljak, Omiš

OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš

-         Ornela Veladžić, Sarajevo (BiH)

Osnovna muzička škola Ilidža – Sarajevo

-         Marija Poljanić, Dubrovnik

Umjetnička akademija u Splitu, I. godina

-         Tanja Čudina, Dugi Rat

Umjetnička akademija u Splitu, II. godina

-         Maja Eterović - Sorić, Pučišća

Umjetnička akademija u Splitu, II. godina

-         Simona Cmrečnjak, Omiš

Umjetnička akademija u Splitu, III. godina

-         Ana Barbarić, Split

Umjetnička akademija u Splitu, IV. godina

-         Klavirska pratnja: prof. Jelena Barbarić – Mijalić, Rijeka

 

 

17. srpnja ( utorak) 2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

KONCERT DUA

FLAUTA - GITARA

 

Marija Bašić, flauta

Neno Munitić, gitara

 

 

18. srpnja (srijeda) 2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

Gudački kvartet

TIRANA NEW QUARTET

Tirana –Albanija

 

Elton Tola, I. violina

Romina Tafaj, II. violina

Hindenburg Leka, viola

Andi Alimemaj, violončelo

 

 

23. srpnja (ponedjeljak) 2007.

Trg dr. Franje Tuđmana– Omiš

Početak u 21,30 sati

 

Milan Grgić:

MALI RAJ

komedija

 

Igraju:

Nada Abrus

Mrino Matota

Suzana Nikolić

Boris Miholjević

Zorko Rajčić

 

Režija:

Ivana Peroš

 

24. srpnja (utorak) 2007.

Klaustar Franjevačke crkve na Skalicama u Omišu

Početak u 21,3o sati

 

 PIJANISTIČKI RECITAL

Lovre Pogorelić

 LOVRO

POGORELIĆ

Zagreb

 

 

26. srpnja ( četvrtak) 2007.

Trg dr. Franje Tuđmana – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

PROMENADNI KONCERT

HRVATSKOG KATOLIČKOG

GLAZBENOG DRUŠTVA

PODSTRANA

 

Obilježavanja 100. obljetnice

utemeljenja glazbe u Podstrani

 

dirigent:

Miroslav Primažić

 

 

29. srpnja ( nedjelja) 2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

LATICA ANIĆ, violončelo

Gata - Omiš

 

31.srpnja ( utorak) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

DJEČJE KAZALIŠTE SMJEŠKO ZAGREB

 

Branko Ćopić:

JEŽEVA KUĆICA

 

1. kolovoza (srijeda) 2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

 

KOMORNA GLAZBA

 

Marija Bašić, flauta

Lucija Lučić Lavčević, klavir

 

 

2. kolovoza (četvrtak) 2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,30 sati

 

KONCERT

KOMORNE

GLAZBE

 

Martina Rudić, violoncello

Zagreb - Milano

 

Michele Gamba, klavir

Milano -Italija

 

 

3. kolovoza (petak) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

KONCERT

KOMORNE

GLAZBE

 

Tereza Kaban, klavir

Henry Błažej, flauta

Poljska

 

4. kolovoza (subota) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

DJEVOJAČKI PJEVAČKI ZBOR UČITELJICA

OZVENA

SLOVAČKA REPUBLIKA

 

Dirignet:

Sergej Mironov

 

5. kolovoza (subota) 2006.

Trg dr. Franje Tuđmana – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

PROMENADNI KONCERT

 

Obilježavanja blagdana

DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

 

U SPOMEN OLUJI

1995.-2007.

 

Gradski duhački orkestar Omiš

dirigent:

prof. Jasminko Šetka

 

Župski mješoviti pjevački zbor Omiš

dirigent:

prof. Rozarija M. Samodol

 

 

6. kolovoza (ponedjeljak) 2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

KONCERT

KOMORNE

GLAZBE

 

Danijela Klarić, flauta

Sumpetar - Zagreb

Marijana Komljenović, klavir

Zagreb

8. kolovoza (srijeda)  2007.

Trg dr. Franje Tuđmana - Omiš

Početak u 21,3o sati

 

BIG-BEND LANSCRON

LANSCRON SUDETI

ČEŠKA REPUBLIKA

 

dirigent:

ing. Josef Pilný

 

 

9. kolovoza (četvrtak) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

SLAVONSKI BROD

DJEČJE KAZALIŠTE

 

Miro Gavran

ZAČARANI VIOLINIST

 

Režija:

Željko Čavčić i Stanislav Hudi

Scenografija i kostimi: Iz kazališnog fundusa

Glazbe: Studio «Vremeplov»

Uzrast: Razredna nastava

 

10. kolovoza (petak) 2007.

II. DANI IVE MARJANOVIĆA - GATA

Crkva svetoga Ciprijana Gata

Početak u 21,oo sat

 

KONCERT

MLADI GAĆANI & GOSTI

 

Latica Anić, violoncello

Lovre Marušić, klavir

Slavko Tomaš, tenor

Marino Tomasović, violina

Lucija Mrkonjić, violoncello

Diana Čovrić, sopran

Matea Kuvačić, violina

Franka Kovačević, gitara

Ana Lelas, flauta

Duje Stanić, klarinet

Toni Kuvačić, klarinet

 

Uz klavir:

prof. Rozarija M. Samodol

 

 

11. kolovoza ( subota) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

KOMORNA

GLAZBA

 

MARITA NERA MIMICA, klarinet

MIRNA ĆALIĆ, klavir

Studentice Umjetničke akademije u Splitu

 

 

12. kolovoza (nedjelja) 2007.

Klaustar Franjevačkog samostana na Skalicama - Omiš

Početak u 21,3o sati

 

BESMRTNI VERDI

 

zagrebački operni studio

 

Sudjeluju:

Olga Radmanovac, sopran

Antonija Juričić, sopran

Anastazija Kaptelova, mezzosopran

Ivica Gržanić, tenor

Željko Grofelnik, bariton

 

Umjetnički suradnik:

Eva Kirchmayer-Bilić

 

Umjetničko vodstvo:

Antun Petrušić

 

13. kolovoza (ponedjeljak)2007.

Crkva svetoga Duha – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

Riječki duhački kvintet

 

Fabrizzio Maschio, klarinet

Mrijana Žepina, flauta

Neđad Karabdić, oboa

Tomislav Pavlić, rog

Ivan Vargoš, fagot

 

 

14. kolovoza ( utorak) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,3o sati

 

PIJANISTIČKI

RECITAL

 

VEDRANA

KOVAČ

Rusija - Italija

 

15. kolovoza ( srijeda) 2007.

Crkva svetoga Roka – Mimice

Početak u 21,oo sat

 

KONCERT

SVETOM ROKU

zaštitniku mjesta

 

Nastupaju:

-         Rude Mimica, klarinet

Zagrebačka filharmonija;

-         Marita Nera Mimica, klarinet

studentica Umjetničke akademije u Splitu;

-         Danijela Klarić, flauta;

Diplomirana na MA u Zagrebu;

-         Monika Mimica, klavir

Učenica SGŠ Josipa Hatzea Split;

-         Lovre Marušić klavir

Centralna muzička škola u Moskvi (Rusija);

-     Jakov Košćina, prof. – bariton;

-         Leon Serdarević, saksofon

Učenik OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš;

 

Uz klavir:

prof. Rozarija M. Samodol

 

16. kolovoza ( četvrtak) 2007.

MIMICE- plato ispred crkve svetoga Roka

Početak u 21,oo sat

Kazališna predstava

 

Jeff Baron:

U POSJETU KOD GOSPODINA GREENA

 

igraju:

Pero Kvrgić

Luka Dragić

 

režija:

Aida Bukvić

 

 

17. kolovoza ( petak) 2007.

Crkva sv. Duha – Omiš

Početak u 21,oo sati

 

PRAŠKI

KOMORNI

DUO

 

VACLAV RICHTER, violina

DAGMAR LAUBOVA, klavir

 

KONZERVATORIJ U PRAGU

Češka Republika

 

18.kolovoza (subota) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,oo sati

 

CANTUS ANSAMBL ZAGREB

 

 1.IVAN NOVINC                             1.VIOLINA

 2.MISLAV PAVLIN                         2.VIOLINA

 3.TVRTKO PAVLIN                           VIOLA

 4.JASEN CHELFI                              VIOLONCELLO

 5.NIKŠA BOBETKO                          KONTRABAS

 6.DANI BOŠNJAK                             FLAUTA

 7.BRANKO MIHANOVIĆ                    OBOA

 8.DANIJEL MARTINOVIĆ                   KLARINET

 9.BANK HARKAY                             ROG

10.RICARDO LUQUE PERDOMO        FAGOT

11.VEDRAN KOCELJ                         TRUBLJA

12.MIRAN VAUPOTIĆ                         HARMONIKA

13.SREBRENKA POLJAK                  GLASOVIR

14.IVANA BILIĆ                                 UDARALJKE

 

15.DAVID GAZAROV                         GLASOVIR, SOLIST

16.MARTINA ZADRO                         SOPRAN, SOLIST

17.BERISLAV ŠIPUŠ                         DIRIGENT

 

 

 

Na programu:

 

-          SILVESTRE REVUELTAS:

             OCHO POR RADIO  (OSMORICA NA RADIO STANICI)

      -     JOHN CAGE:

             MUSIC FOR WIND INSTRUMENTS  (GLAZBA ZA DRVENE PUHAČE)

-          DARIUS MILHAUD:

CONCERTINO ZA 11 INSTRUMENATA

-          STANKO HORVAT:

      SILAZAK NA VRH , ZA SOPRAN I ANSAMBL

-          BERISLAV ŠIPUŠ:

UN JARDIN SOUS LA PLUIE AVEC UN COMPOSITEUR SANS PARAPLUIE (VRT NA KIŠI S KOMPOZITOROM BEZ KIŠOBRANA), ZA SOLISTU I ANSAMBL

-          PAUL HINDEMITH:                      

KAMMERMUSIK NO.1 (KOMORNA GLAZBA BR.1), ZA ANSAMBL

 

 

19. kolovoza (četvrtak) 2007. godine

VI. dugoratsko ljeto '2007.

Crkva svetoga Josipa – Dugi Rat

Početak u 20,3o sati

 

KONCERT U JESENICAMA

MLADI JESENIČANI & GOSTI

nastupaju:

Josip Vuković, klavir;

Stipe Nevešćanin, saksofon ;

Tanja Čudina, violina;

Davor Jelavić - Šako, klarinet;

Lovre Marušić, klavir;

Slavo Tomaš, tenor;

Petar Čulić, gitara;

Dina Ćović, sopran;

Danijela Klarić, flauta;

 

Uz klavir:

Rozarija M. Samodol

 

Produkcija:
OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš

 

20. kolovoza (ponedjeljak) 2007.

Crkva sv. Duha – Omiš

Početak u 21,oo sati

 

LJETNA ŠKOLA VIOLINE

OMIŠ '2007.

summer violin school omiš '2007.

 

voditeljica:

prof. Ana Bubalo

 

sudjeluju učenici violine

OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš:

 

Tina Družić i Gabriela Siničić, I. razred

Filip Velebit Samodol, Josipa Mimica, Jelena Lelas, II. razred

Mirna Tadić i Ivana Brzović, III. razred

Mare Ković i Sandra Ramljak, IV. razred

Ivana Sinićić, V. razred

Roko Lelas, VI. razred

 

Omiški gudački kvartet (Omis string quartet):

Ivana Siničić, I. violina; Sandra Ramljak, II. violina;

Mare Ković, III. violina; Lucija Tokić, violončelo.

 

Uz klavir: Rozarija M. Samodol

 

21. kolovoza (utorak) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,oo sati

 

PIJANISTIČKI

RECITAL

 

NATALIA TROULL

Moskva - Russia

 

23. kolovoza ( srijeda) 2007.

Crkva sv. Duha – Omiš

Početak u 21,oo sati

 

ŠPIRO BOBAN

& PRIJATELJI

 

Špiro Boban, tenor

Opera HNK Split

 

Branka Pleština, sopran

GŠ Josipa Hatzea Split

 

Ante Jerkunica, bas

Berlinska državna opera

 

Uz glasovir:

Rozarija M. Samodol

 

 

25. kolovoza (subota) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,oo sati

 

PIJANISTIČKI

RECITAL

 

EVGENIJ

STARODUBCEV

Moskva – Rusija

 

26. kolovoza (nedjelja)2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,oo sati

 

 

ZBORSKI

KONCERT

 

Pjevačko društvo Korezin

Čavle – Rijeka

 

Solisti:

Cvetan Pelčić, Marija Zuber, Monika Čargonja, Nela Marvinac;

 

Glasovir:

prof. Vjera Lukšić

 

Dirigent:

prof. Mladen Žmak

 

 

27. kolovoza (ponedjeljak) 2007.

Gradski komorni teatar

Ilirsko sjemenište Priko – Omiš

Početak u 21,oo sati

 

PIJANISTIČKI

RECITAL

 

LOVRE

MARUŠIĆ

Omiš - Moskva

 

Lovre Marušić, učenik klavira – 8. klasa

Centralna muzička škola pri Državnom konzervatoriju

P.I. Čajkovski u Moskvi – Rusija

 

1. rujna ( subota) 2007.

Župska crkva svetoga Mihovila Arkanđela u Omišu

Početak u 21,oo sati

 

ORGULJAŠKI

RECITAL

U OMIŠU

orgulje:

Alen Kopunović Legetin

 

sopran:

Marija Kuhar

 

organizacija:

Hefferer orgulje Zagreb

Koncertna direkcija Zagreb

Župa svetoga Mihovila Arkanđela Omiš

Centar za kulturu Omiš


 

 

Impresum:

 

XVIII. omiško ljeto 2007.

 

Ravnatelj:

MIHOVIL POPOVAC

 

Izdavač:

CENTAR ZA KULTURU OMIŠ

 

Naslovnica:

KAŽIMIR HRASTE

 

Organizacija:

CENTAR ZA KULTURU OMIŠ

OGŠ LOVRO pl. MATAČIĆ OMIŠ

KONCERTNA DIREKCIJA ZAGREB

SKUD SLIME
OPĆINA DUGI RAT

ART AGENT ZAGREB

FOND LOVRO & LILLY MATAĆIĆ ZAGREB

GRAD OMIŠ

ŽUPSKI URED OMIŠ

ŽUPSKI URED LOKVA ROGOZNICA

FRANJEVAČKI SAMOSTAN NA SKALICAMA - OMIŠ

MJESNI ODBOR MIMICE

MJESNI ODBOR GATA

PZ MIMICE

ACTIVE HOLIDAYS OMIŠ

KONOBA "MILO" OMIŠ

 

Suradnici:

LENKA LEDNIČKA

NIKOLA BUBLE

NINA POGORELIĆ

MIRO POLJANEC

JOSIP JOŽA VRBANEC

NIVES BAUČIĆ

MARIJA BRKANOVIĆ

NEVEN JURANOVIĆ

rozarija samodol

 

Fotografija:

BOŽO GALIĆ

ANTONIJA DRUŽIĆ

živko bačić

PRIVATNE FOTOTEKE

FOTOTEKA CENTRA

FOTOTEKA OGŠ LOVRO pl.. MATAČIĆ OMIŠ

 

Lektura i korektura:

NIVES BAUČIĆ

 

Tehnika:

NEDJELJKO DIKO LELAS

jurica rafanelli

TONČI LELAS

DRAGO LELAS

MATE PEŠIĆ

IVICA LELAS

ANTE POPOVAC

NADA MARUNČIĆ

 

Grafičko oblikovanje:

NEVEN JURANOVIĆ

 

Kompjuterska priprema i tisak:

ARAK - OMIŠ

 

Omiš, srpnja 2007.

 

 

Arhiva :

 

XVII omiško kulturno ljeto 2006.

 

 

Zatvori
↑ Vrh stranice ↑

Copyright©Grad Omiš 2006.