Traži  
  10. kolovoz 2020.      Kontakt ..:: Naslovnica » Arhiva 2014 » Svibanj - Kolovoz 2014 ::..   Prijava  

 Svibanj - Kolovoz 2014 Minimiziraj
31.8.2014

Natječajno povjerenstvo za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Festivala dalmatinskih klapa Omiš

Natječaj
29.8.2014

Radionica za pripremu prijava javnih potreba

Grad Omiš će za organizacije civilnog društva i druge osobe koje namjeravaju prijavljivati svoje programe kao javne potrebe u socijalnim uslugama (kultura, socijala, sport i sl.) uz sufinanciranje sredstvima gradskog proračuna u 2015.g. održati edukativnu radionicu na temu izrade i opremanja prijava.
Radionica će se održati u prostorijama Ilirskog sjemeništa, Glagoljaška bb., u Omišu, dana 9.rujna 2014.g., u 18,00 sati.
26.8.2014

Civilna zaštita - poziv na dragovoljno sudjelovanje

Grad Omiš objavljuje poziv za dragovoljno pristupanje dužnostima pripadnika postrojbi civilne zaštite.

Poziv
EnU 22.8.2014.

Grad Omiš u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje Projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Omiša kroz slijedeće mjere: poboljšanje toplinskih svojstava stolarije i fasade, te povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i sustava prozračivanja. Javni natječaj otvoren je dana 22. kolovoza i traje 60 dana.

Prilozi:

Pravilnik o provedbi Projekta EnU , Javni natječaj za Projekt EnU , Prijavni obrazac za Projekt EnU obiteljskih kuća , Nacrt ugovora s korisnikom subvencije u okviru Projekta EnU , Ovlašteni energetski certifikatori na području SDŽ
DUUDI 14.8.2014

AKCIJA „PROJEKTI 100“ – ISKAZ INTERESA ZA DRŽAVNOM IMOVINOM

Državni ured za upravljanje državnom imovinom poziva zainteresiranu javnost za iskazivanje interesa za nekretnine u državnom vlasništvu s ciljem stavljanja istih u funkciju. Prijedlozi, mišljenja i ideje se mogu iskazati putem Obrasca za iskaz interesa kojeg je potrebno poslati do 15. rujna 2014. na adresu elektronske pošte: projekti100@duudi.hr.
U okviru ove akcije, za području Grada Omiša, navedena je površina od cca 90.000 m2 s izgrađenim bivšim vojnim objektom u Ostrvici.
Prilozi: Obrazac za iskaz interesa, Popis nekretnina, Izvadak iz prostornog plana Grada Omiša
12.8.2014.

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU.

Prilozi : Poziv , Prijavnica , Prijavnica za ostale projekte, manifestacije, natjecanja .. , Evidencija sportaša kluba
8.8.2014.

13. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 12. kolovoza 2014. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F.Benkovića 1/I  

..... Više
6.8.2014

OBAVIJEST
o održavanju javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Omiša(III)

Obavijest - javna rasprava
Odluka o izradi izmjena i dopuna PP grada Omiša (III)
Obavijest o produženju javne rasprave .....
Obavijest o javnom izlaganju .....

Stavljanje izvan snage UPU Luka - Prilozi :

1. Obavijest o javnoj raspravi 2. Nacrt prijedloga Odluke 3. UPU Luka (Grafika i odredbe) (zip) 4. UPU Luka (Grafika i obrazloženja) (zip - 30 MB)

1.8.2014

„VRTIĆ NA PUTU“ - RAZMJENA ISKUSTAVA IZMEĐU ODGOJITELJA

Predstavnici dječjih vrtića iz Ostrave – MATERSKA ŠKOLA - u mjesecu srpnju 2014.godine posjetili su Dječji vrtić Omiš. Tom prilikom izrazili su želju za suradnjom na projektu „Materinka stažiranja“ – razmjena iskustava između odgojitelja.

Više ..
1.8.2014.

12. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 7. kolovoz 2014. (četvrtak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F.Benkovića 1/I  

..... Više
RH 31.7.2014.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Utorak, 5. kolovoza 2014.g.

Program obilježavanja
30.7.2014.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu. Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge. Rok za podnošenje prijava je 19. rujna 2014. godine.

Više na ovom linku
25.7.2014.

10. Gusarske večeri

Udruga „Omiška stina“ kao organizator kulturno-zabavne manifestacije 10. Gusarske večeri poziva na sudjelovanje u programima od 1. – 4.kolovoza 2014.g.

Program ...
22.7.2014

Javni poziv za radove u šumama u 2015

Poljoprivredno savjetodavna služba skreće pozornost šumoposjednicima da mogu podnositi zahtjeve za radove u šumama putem sudjelovanja na javnom pozivu. Detalje možete vidjeti na linku http://www.savjetodavna.hr/?page=index,4107 , te na linku  http://www.savjetodavna.hr/?page=index,4108 .
18.7.2014

Grad Omiš obavještava zainteresiranu javnost da je u tijeku izrada Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., te da se u istu može uključiti davanjem svog mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara putem propisanog obrasca, a koji se preuzima na poveznici http://www.mps.hr/default.aspx?id=11910. Popunjene obrasce potrebno je dostaviti do 30. srpnja 2014. godine do 12 sati putem elektronske pošte na slijedeće adrese: marijana.zivkovic@mps.hr i niko.cubela@mps.hr

14.07.2014.

U organizaciji KUD "Mila Gojsalić" 18.  i 19. srpnja  2014 odigravaju se 12. po redu Dani Mile Gojsalić - Kostanje 2014 . 

Program

11.7.2014.

11. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 15. srpnja 2014. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F.Benkovića 1/I

..... Više
10.7.2014.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i zaštiti prirodne baštine Grada Omiša za 2015. godinu

Upute i obrasci (zip)
10.7.2014.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u području socijalnih usluga Grada Omiša za 2015.  godinu

Upute i obrasci (zip)
 8.7.2014

Poziv na prikaz ljetne rezidbe trešnje koji će se održati u četvrtak 10. srpnja 2014 u 18:00 sati u Naklicama na OPG-u Čorić Josipa.

Poziv
28.06.2014.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/14-01/262, urbroj: 2155/01-02-14-2 od 27. lipnja 2014. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša. Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije površine 10 m2 na javnoj površini koja se nalazi u Omišu, na lijevoj obali rijeke Cetine, određena za privremeno postavljanje: kioska

Natječaj
27.06.2014.

XXV. Omiško ljeto

Ovdje se može pronaći podatke o kulturnim i zabavnim događanjima koji se na području Grada Omiša odvijaju tijekom ljeta 2014.g.
Zahvaljujemo Turističkoj zajednici Grada Omiša i Centru za kulturu Omiš na izdavanju kalendara, a svim nositeljima programa za volju, trud i sredstva uloženima u organizaciju. Svim sudionicima želimo dobru zabavu i ispunjeno ljeto.

Koncert Gradske glazbe Omiš održat će se 31.7.2014.g umjesto kako je prije najavljeno 4.8. Naziv koncerta je "Koncert uoči Oluje".  Sat i mjesto ostaju isti.

Kalendar događanja ...
24.6.2014.

Povodom obilježavanja 23. obljetnice utemeljenja 3. omiške bojne 114. br. HV-a , dana 28. lipnja 2014. (subota) u 08.30 sati u crkvi sv. Mihovila u Omišu služit će se Sveta misa zadušnica za poginule omiške vitezove .....

Program ...

Voda 23.6.2014

Interventna opskrba pitkom vodom 2014.g.

1. U 2014.g. opskrbu pitkom vodom na području mjesnih odbora: Donji Dolac, Putišići, Gornji Dolac, Trnbusi, Srijane, Rošca i dijelom Nova Sela, Slime, Gata, Čelina-Stanići i Blato n/C vršiti će pripadnici DVD-a u sastavu Vatrogasne zajednice Omiš svojim sanitarno ispravnim vozilima zapremine do 8 m3.
2. „Vodovod“ d.o.o. Omiš će osigurati primjerene tehničke uvjete za utovar pitke vode na postojećem vodoopskrbnom sustavu i to na po jednoj lokaciji u Novim Selima (iza škole) i u Blatu n/C (kod Radne zone). Kad tehnički uvjeti to omoguće „Vodovod“ d.o.o. Omiš će osigurati još jedno dodatno utovarno mjesto na magistralnom vodu Trnbusi-Donji Dolac te o tome izvijestiti Vatrogasnu zajednicu Omiš. Ključeve hidrantskih priključaka ustupiti će nadležnoj osobi Vatrogasne zajednice Omiš te istoj mjesečno ispostaviti informaciju o očitanju pripadajućih vodomjera.
3. Opskrba pitkom vodom započinje od 1.srpnja 2014.g. i trajati će do obustave koju će proglasiti gradonačelnik Grada Omiša po prestanku sušnog razdoblja.
4. Asistenciju vatrogasnom djelatniku u pogledu nadzora namjenske dostave, njene stvarne opravdanosti i količine isporučene vode pružati će ovlaštena osoba Udruge HVIDR-a Omiš u suradnji s članovima Vijeća mjesnih odbora u kojima se dostava vode vrši.
5. Za isporučenu pitku vodu u maksimalnoj mjesečnoj količini od jedne odgovarajuće cisterne (do 8m3) prema ovim kriterijima korisnici neće plaćati naknadu.
6. Predsjednici-članovi Vijeća MO u naseljima za koje se organizira interventni prijevoz pitke vode za 2014.g. mogu njima prijavljene potrebe korisnika za dostavu vode po imenu, adresi i količini dojaviti Udruzi HVIDR-a Omiš, Četvrt Vrilo 5. u Omišu, tel. 021/863-474 ili njezinoj ovlaštenoj osobi Slavku Smoljanoviću na mob. 098370114, radnim danom u vremenu od 10,00-13,00 sati

RH 20.6.2014.

Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske , dana 25. lipnja 2014.g. (srijeda) u 9.00 sati uz Središnji križ na Gradskom groblju Vrisovci gradonačelnik dr. sc. Ivan Kovačić i .... 

Više

18.6.2014


Športsko kulturno umjetničko društvo "Slime" organizira 13. Ivanjske večeri - Slime 2014 koje će se održati ovaj i slijedeći tjedan u Slimenu.
17.6.2014

Najava natječaja

Potpredsjednik Vlade Branko Grčić u svibnju je predstavio Plan pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova te je najavio dodatna bespovratna sredstva za poduzetnike do kraja 2014.g. U prilogu se nalaze osnovne smjernice budućih EU natječaja ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE.

Najava natječaja ....
11.6.2014.

Izvješće o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša provedenih 8. lipnja 2014.


1. Blato na Cetini
2. Borak
3. Čišla
4. Čelina-Stanići
5. Donji Dolac
6. Gata
7. Gornji Dolac
8. Kostanje
9. Kučiće
10. Lokva Rogoznica
11. Marušići
12. Mimice
13. Naklice
14. Nova Sela
15. Ostrvica Donja
16. Ostrvica Gornja
17. Pisak
18. Podašpilje
19. Podgrađe
20. Putišići
21. Rošca
22. Seoca
23. Slime
24. Smolonje
25. Srijane
26. Svinišće
27. Trnbusi
28. Tugare Čažin Dolac
29. Tugare Dočine
30. Tugare Podume-Račnik
31. Zakučac
32. Priko
33. Punta-Stari Grad
34. Mlija-Borak
35. Nemira-Ravnice
9.6.2014

Grad Omiš Vas poziva na koncert
Plesnog orkestra
Umjetničke škole Bohuslava Martinù
Havirov, Republika Češka

Petak, 13. lipnja 2014. u 21.00 sat
Poljički trg, Omiš

Plakat .....

9.6.2014

Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje USMENO JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu
Predmet prodaje je građevinska čestica, označena brojem 2 u Izmjenama i dopunama PUP-a Ribnjak (Službeni glasnik Grada Omiša broj 8/2008), na kojoj se nalazi autobusni kolodvor, površine 3.498 m2.

Natječaj...

9.6.2014

Izborno povjerenstvo Grada Omiša objavljuje Ispravak izvješća o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša provedenih 08. lipnja 2014.

Ispravak ....

Omiš, 08. lipnja 2014. 21:47

Na temelju članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/14), Izborno povjerenstvo Grada Omiša, sastavlja i objavljuje Izvješće o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša provedenih 08. lipnja 2014.

Rezultati...

O B A V I J E S T

DANA 08. LIPNJA 2014. (NEDJELJA)
OD 8.00 DO 18.00 SATI

PROVEST ĆE SE IZBORI
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA


IZBORNO POVJERENSTVO DEŽURA NA DAN IZBORA
u Omišu, Trg kralja Tomislava 5/1. kat, u prostorijama Grada Omiša
Kontakt telefoni : 755-500 i 755-502


Izborno povjerenstvo objavljuje KANDIDACIJSKE I ZBIRNE liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša koji će se održati 8. lipnja 2014.


OBVEZATNE UPUTE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PRAĆENJA IZBORA

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

1. Blato na Cetini
2. Borak
3. Čišla
4. Čelina-Stanići
5. Donji Dolac
6. Dubrava - nema predanih lista
7. Gata
8. Gornji Dolac
9. Kostanje
10. Kučiće
11. Lokva Rogoznica
12. Marušići
13. Mimice
14. Naklice
15. Nova Sela
16. Ostrvica Donja
17. Ostrvica Gornja
18. Pisak
19. Podašpilje
20. Podgrađe
21. Putišići
22. Rošca
23. Seoca
24. Slime
25. Smolonje
26. Srijane
27. Svinišće
28. Trnbusi
29. Tugare - Čažin Dolac
30. Tugare - Dočine
31. Tugare - Podume Račnik
32. Zakučac
33. Zvečanje - nema predanih lista
34. Priko
35. Punta-Stari Grad
36. Mlija-Brzet
37. Nemira-Ravnice
5.6.2014

Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade "Anđelko Novaković" za neobjavljenu zbirku pjesama

Natječaj...
5.6.2014

Obavještavaju se sve fizičke osobe – privatni iznajmljivači da je Ministarstvo turizma objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za izgradnju i opremanje novih bazena , minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata). Više o natječaju na službenim web stranicama Ministarstva ww.mint.hr , odnosno na poveznici http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936
3.6.2014

Seminar o izjavi o fiskalnoj odgovornosti i FMC

U prostorijama Narodne knjižnice u Omišu dana 4. lipnja 2014.g. u 14,00 sati održati će se kratki edukacijski seminar na temu izjave o fiskalnoj odgovornosti i financijskom upravljanju i kontroli namijenjen čelnicima javnih ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač Grad Omiš.
2.6.2014

SP Brazil 2014. - Produženo vrijeme emitiranja glazbe i programa u ugostiteljskim objektima

Utvrdivši interes i potrebu ugostitelja i građana na području Grada Omiša da u ugostiteljskim objektima emitiraju i prate TV prijenose nogometnih utakmica SP Brazil 2014.g. gradonačelnik Grada Omiša je po službenoj dužnosti donio zaključak o davanju suglasnosti na produženje propisanog vremena za emitiranje glazbe i programa u ugostiteljstvu. Tako svi ugostiteljski objekti tipa restorani i barovi mogu bez posebnih zahtjeva u periodu od 12.lipnja do 13.srpnja 2014.g. emitirati glazbu i programe do 02,00 sata prema uvjetima …

PDF Zaključak

30.5.2014.

10. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 3. lipnja 2014. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F.Benkovića 1/I

..... Više
26.5.2014

Program ljetnih događanja u organizaciji Centra za kulturu Omiš

I ove godine je kroz turističku sezonu Centar za kulturu Omiš pripremio bogat program događanja u kulturi i zabavi.
Nadamo se da će svi koji budu boravili ovo ljeto na našem području pronaći za sebe neki zanimljiv događaj.
Izvođačima i organizatorima unaprijed zahvaljujemo i želimo puno uspjeha i zadovoljstva.

Program ...
23.5.2014.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavu štandova, pokretnih naprava, stalaka i sl., u razdoblju od 15. lipnja - 15. rujna 2014. godine, koji je oglašen u listu „Slobodna Dalmacija“, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša dana 9. svibnja 2014. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ...

Zaključak ...
22.5.2014

Rolobiciklijada 2014.

Društvo "Naša djeca" Omiš organizira ROLOBICIKLIJADU 24. svibnja 2014. (subota) od 16:00 do 18:00 sati na Velikom parkiralištu, Priko - Omiš.

Sudjeluju :
Hitna pomoć, DVD Omiš, HGSS Split, Moto klub "Gusar" Omiš i PP Omiš
21.05.2014


Gradsko društvo Crvenog križa Omiš - Obavijest

Iskreno se zahvaljujemo svima koji su proteklih dana nesebično i humano djelovali te su se u velikom broju odazvali apelu Hrvatskog Crvenog križa za prikupljanje pomoći stanovnicima koji žive na područjima pogođenima poplavama u Republici Hrvatskoj.
Kako je odaziv građana bio iznimno velik, Gradsko društvo Crvenog križa Omiš prikupilo je značajne zalihe doniranih potrepština koje će se distribuirati u poplavljena područja.
Stoga se mole građani da privremeno prestanu donositi donacije u odjeći, namirnicama i higijenskim potrepštinama.
Akcija će se nastaviti uskoro o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
Molimo građane da nastave s donacijama uplatom na broj žiro računa HR 7323300031100154541 te pozivom na telefonski broj 060 90 11 (6,25 kn, PDV uključen)

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.
19.05.2014

OMIŠ SLAVONIJI

Uz duboko suosjećanje sa stradalima od elementarne nepogode koja je zadesila poplavljene krajeve Hrvatske iz Omiša šaljemo želje da strahote uspješno prebrode i što prije se vrate u normalne životne uvjete.
Kako ne bi ostali samo na željama Grad Omiš se pridružuje cijeloj Hrvatskoj i organizira prikupljanje materijalne pomoći stradalima.
Središnje tijelo za provedbu takvih aktivnosti na području Grada Omiša je Gradsko društvo Hrvatskog crvenog križa Omiš, Ulica Punta 1., tel./fax.021/861-224, gdck-omis@email.t-com.hr .
U ovim prvim trenucima najvažnija je pomoć u organizaciji višednevnog zbrinjavanje evakuiranih osoba i to u vidu trajnih namirnica i vode, hrane za djecu i higijenskih potrepština, pa se takve donacije mogu od strane fizičkih i pravnih osoba dostaviti na dva javna punkta i to u prostorijama GDHCK Omiš (baraka Punta) u vremenu od 8,00 – 20,00 sati i u prostorijama HGSS (limenka na kolodvoru Priko) od 17,00 – 20,00 sati.
Novčane uplate mogu se izvršiti na žiro račun Gradskog društva HCK Omiš IBAN HR7323300031100154541.
Grad Omiš će pored posebne žurne novčane uplate na teret svojih proračunskih sredstava nastavno pratiti potrebe građana i njihovih jedinica lokalne samouprave u fazi sanacije šteta te će u suradnji s nadležnim državnim službama uputiti i dodatne prikladne pomoći.

Apel GDHCK Omiš , Primjer naloga uplatnice


Program proslave blagdana Sv.Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada Omiša, od 2. do 17. svibnja 2014. god.

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održat će se 08. lipnja 2014.
Izborne radnje počinju teći od 08. svibnja 2014.

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora ma području
Grada Omiša
2. Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva
3. Redoslijed obveznih izbornih radnji i rokovi
4. Popis mjesnih odbora na području Grada Omiša
5. Obrasci za postupak kandidiranja:
OBRAZAC 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka
OBRAZAC 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača
OBRAZAC 3 - Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
OBRAZAC 4 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature
6.Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša.

Obavijest ...
9.5.2014

Grad Omiš obavještava da su danom objave obavijesti u Slobodnoj Dalmaciji (9.5.2014. godine) raspisani javni natječaji:
- za privremeno korištenje javno prometne površine,
- za zakup zemljišta na području Vrisovci
.
..... Više
IPA 7.5.2014

Grad Omiš poziva sve zainteresirane na predavanje o Destinacijskom menadžmentu i razvoju novih složenih turističkih proizvoda koje će održati dr. Željko Trezner dana 14. svibnja 2014., u vremenu od 11:00 do 14:30 sati u Hotelu Plaža.  
Predavanje se održava u sklopu projekta MedPaths kojim će se urediti i opremiti tematske staze na području Grada Omiša, a koji se financira iz Programa prekogranične suradnje IPA CBC Adriatic.
RH 2.5.2014

Županijsko izborno povjerenstvo SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE donosi RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA

Rješenje ...

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Zakoni i propisi koji se odnose na područje Grada Omiša
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice