Traži  
  5. veljača 2023.      Kontakt ..:: Aktualno » Javna nabava ::..   Prijava  

 Javna nabava Minimiziraj
Plan nabave 2022

Poveznica
16.5.2018

Poziv za dostavu ponuda za obavljanje usluge stručnog nadzora

U okviru provedbe projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša, finaciranog iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurenstnost i kohezija, ref.br. projekta KK.06.3.1.03.0006, Grad Omiš poziva sve zainteresirane subjekte na dostavu ponude za obavljanje usluge stručnog nadzora nad predmetnim projektom. Poziv na dostavu ponude, ponudbeni list i projektna dokumentacija u prilogu.

Poziv na dostavu ponude za usluge stručnog nadzora
Ponudbeni list
Glavni projekt 1. dio
Glavni projekt 2. dio
16.5.2018

Poziv za dostavu ponuda - promidžba i vidljivost

U okviru provedbe projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša, finaciranog iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurenstnost i kohezija, ref.br. projekta KK.06.3.1.03.0006, Grad Omiš poziva sve zainteresirane subjekte na dostavu ponude za obavljanje usluge izrade elemenata za postizanje promidžbe i vidljivosti predmetnog projekta.

Poziv na dostavu ponude i
Ponudbeni list
Pitanja i odgovori
23.2.2018

Javna nabava građevinskih radova za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša financiranog iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, ref.br. projekta KK.06.3.1.03.0006.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Obavijest o nadmetanju
22.1.2018

Izjave o postojanju /ne postojanju sukoba interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Omiš kao javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor
Ivo Tomasović, dipl.oec., gradonačelnik
Rina Marušić, mag.med.bioch., zamjenica gradonačelnika
Ivan Bartulović, mag.ing.aedif., zamjenik gradonačelnika
20.11.2017

Sukladno odredbi čl. 80. ZJN2016, Grad Omiš objavljuje da temeljem izjava ovlaštenih osoba u projektu izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na području Grada Omiša (Ref. broj projekta: KK.06.3.1.03.0006) nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, niti smije biti podizvoditelj odabranom ponuditelju, odnosno obveze navođenja da takvi subjekti ne postoje.
24.10.2017

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

5.10.2017

Javna nabava radova za uređenje ex. Ureda za obranu u zgradi Policijske postaje u Omišu

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Skice prostora
Troškovnik
5.10.2017

Javna nabava radova za uređenje mrtvačnice u Tugarima

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Glavni projekt i troškovnik
21.2.2017

Grad Omiš pokreće postupak javne nabave radova na postavljanju nove javne rasvjete u Vukovarskoj ulici u Omišu

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje prijedloge i/ili primjedbe na dokumentaciju u prilogu dostave na e-mail: ante.proso@omis.hr najkasnije do 27.2.2017.godine.

Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Glavni projekt
Troškovnik
31.12.2016

PDF Plan nabave Grada Omiša za 2017. godinu

21.3.2016

PDF Plan nabave Grada Omiša za 2016. godinu

29.7.2015

PDF Izmjene Plana nabave Grada Omiša za 2015. godinu

1.6.2015

PDF Plan nabave Grada Omiša za 2015. godinu

4.3.2014

PDF Plan nabave Grada Omiša za 2014. godinu

1. srpnja 2013.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PREMA ČLANKU 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

PDF Izjava

28/02/2013

PDF Plan nabave Grada Omiša za 2013. godinu

01/02/2013

Grad Omiš obaviještava da su u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 1. veljače 2013. godine objavljeni pozivi za nadmetanje u otvorenim postupcima javne nabave za
- NABAVU RAZNOG GRAĐEVINSKOG MATERIJALA i
- NABAVU BETONA.
31/01/2013

Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21 310 Omiš objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona: "Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u 2013. g."

PDF Sadržaj zahtjeva

PDF Registar ugovora o javnoj nabavi

17/02/2012

PDF Plan nabave Grada Omiša za 2012. godinu


 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice