Traži  
  26. listopad 2021.      Kontakt ..:: Društveni poslovi » Skrb o djeci » Predškolstvo ::..   Prijava  

 Prava i obveze korisnika usluga Minimiziraj
12.4.2018

Upisi u Dječji vrtić Omiš

Poštovani roditelji obavještavamo vas da je Dječji vrtić Omiš raspisao Oglas za upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2018./2019. godinu.

Oglas
Plan upisa
Obrazac zahtjeva
12.4.2018

Anketa o stvarnim potrebama roditelja djece predškolske dobi

Dječji vrtić Omiš u partnerstvu s Gradom Omišem radi na izradi projekta „Unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ za koji postoji mogućnost ostvarivanja bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Provedbom projekta želi se doprinijeti unaprjeđivanju usluga i/ili produljivanju radnog vremena vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima koji su uključeni u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Pozivamo sve roditelje djece predškolske dobi da ispunjavanjem anketnog upitnika pripomognu realizaciji ovog projekta.

Anketni upitnik
19/04/2011

Izmjene Pravila o cijenama usluga dječjih vrtića

Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 18. sjednici od 19.travnja 2011.g. izmijenilo je dosadašnje odredbe Pravilnika u načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja djece u cijenama usluga dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću „Omiš“.
Pravila

PDF Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica od 1.rujna 2003.godine /pročišćeni tekst/


PDF Pravilnik o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice , te pravima i obvezama roditelja /pročišćeni tekst/ Ispis   
 90. obljetnica postojanja Minimiziraj

3.5.2007

Grad Omiš je pokrovitelj obilježavanja 90. obljetnice postojanja organiziranog predškolskog odgoja u Omišu. Program Otvorenih dana kao i sve druge informacije o Djecjem vrticu Omiš od sada možete pogledati na njegovoj novoj web stranici: www.vrtic-omis.hr


 Ispis   
 Javni poziv radi prikupljanja ponuda za sufinanciranje privatnih vrtića Minimiziraj

 

12.03.2007

Grad Omiš je dana 12.ožujka 2007.g. u dnevnom listu Slobodna Dalmacija oglasio objavu Javnog poziva radi prikupljanja ponuda za sufinanciranje programa privatnih i vjerskih vrtica na podrucju Grada Omiša. 

Cjeloviti tekst Javnog poziva Zakljucak Gradskog poglavarstva

 


 Ispis   
  Dječji vrtići "Omiš" Omiš Minimiziraj

Dječji vrtići "Omiš" OmišVrtić

Već davne 1917. godine nalazi nas upućuju na postojanje organizirane brige za djecu u dobi od 3 do 6 godina. Naime, Časne sestre otvaraju «zabavište za mušku i žensku djecu» u kući čiji je vlasnik bio gospodin Josip Vukasović, i tako djeluje do početka II: Svjetskog rata, da bi se po završetku istog počelo sa organiziranom društvenom brigom pri osnovnoj školi. Od 01. siječnja 1977. godine predškolski odgoj formira se kao posebna djelatnost koja skrbi za zdravlje, tjelesni razvoj, odgoj i obrazovanje najmlađih.

Nakon niza statusnih i drugih promjena te izdvajanja dječjeg vrtića «Kadulja» iz Dugog Rata iz sastava Dječjeg vrtića Omiš-Dugi Rat,  Dječji vrtić Omiš djeluje isključivo na području Grada Omiša. U sastavu Dječjeg vrtića Omiš djeluju dječji vrtići i jaslice kako slijedi:

dječji vrtić “Potočić” , Četvrt kralja Zvonimira 5 – Omiš, koji je započeo s radom 1978. godine. U istom je organiziran jedan 8-satni boravak djece u jutarnjoj smjeni te jedan 6-satni boravak u poslijepodnevnoj smjeni / broj telefona: 861- 884 /,

dječji vrtić “Visibaba”, Cetinska cesta 4 – Omiš, koji je započeo s radom 1973.  godine. U istom  je organiziran jedan 10-satni boravak bez spavanja / broj    telefona: 863-206 /,

dječji vrtić “Radost”, Vangrad 13 – Omiš, koji je započeo s radom 1971. godine. U istom je organizira jedan 10-satni boravak sa spavanjem / broj telefona: 863-216 /,

dječji vrtić “Pčelica”, Joke Kneževića 12 – Omiš, koji je započeo s radom 1968. godine. U istom je organiziran jedan 8-satni boravak u jutarnjoj smjeni, dva 8-satna boravka u smjenama / turnus A i turnus B / i jedan 6-satni boravak u poslijepodnevnoj smjeni / broj telefona: 861-019 /,

dječji vrtić “Galeb”, Put mostine bb – Omiš, koji je započeo s radom 2000. godine. U istom je organiziran jedan 10-satni boravak - jaslice,  jedan 8-satni jutarnji boravak i jedan 6-satni poslijepodnevni boravak / broj telefona: 861-003 /,

dječji vrtić “Smilje” – Gata, koji je započeo s radom 1981. godine. U istom je organiziran 6-satni jutarnji boravak / broj telefona: 860-717 /,

dječji vrtić "Trešnjica" - Tugare, koji je započeo s radom 2005. godine. U istom je organiziran 6-satni jutarnji boravak / broj telefona: 874-700 /.

Uprava Dječjeg vrtića Omiš nalazi se u ulici Put mostine bb / broj telefona; 862-603 /, a centralna kuhinja u ulici Renka Šperca 3 – Omiš / broj telefona: 861-311 /.

U Dječjem vrtiću Omiš uposleno je 36 radnika. 33 radnika zaključila su Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, a 3 radnika zaključila su Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Ravnatelj Dječjeg vrtića Omiš je gospođa Đurđa Rogošić, odgojitelj predškolske djece - imenovana za ravnatelja  na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Omiša, dana 19. prosinca 2003. godine.

Upravno vijeće vrtića ima 5 članova:
gospodin Zvonko Močić, dr. med. imenovan od Grada Omiša,
g-đa Terezija Kusanović, prof. imenovana od Grada Omiša,
g-đica Marija Rogošić, dipl.ing. imenovana od Grada Omiša,
Branka Tafra, više fizioterapeut imenovan iz reda roditelja i
Smiljana Kalajžić, odgojitelj predškolske djece imenovana iz reda stručnih radnika Vrtića.
Upravno vijeće konstituirano je dana 22. listopada 2003. godine na VI. sjednici Upravnog vijeća Vrtića.

Žiro račun Dječjeg vrtića Omiš je: 2330003-1100045129.

Matični broj Dječjeg vrtića Omiš je: 3146677.

Dan Dječjeg Vrtića Omiš obilježava se svake godine dana 03. svibnja. 

Tijekom mjeseca svibnja održavaju se otvoreni Dani Vrtića s nizom aktivnosti namjenjenih djeci, roditeljima i građanima.


 Ispis   
 OTVARANJE DJEČJEG VRTIĆA za privatno poduzetništvo Minimiziraj
OTVARANJE DJEČJEG VRTIĆA za privatno poduzetništvo
PRAVNA REGULATIVA
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi {NN 10/97)
Zakon o ustanovama (NN 76/93)
Državni pedagoški standard za predškolsku djelatnost (NN 29/83)
Pravilnik Ministarstva prosvjete o vrsti i stručnoj spremi osoblja predškolskih ustanova (NN
133/97)
Odluka o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u JLS na području SDŽ u 2003.g.
STATUS
Dječji vrtić je javna ustanova s obilježjem javne službe. Skrbi o djeci od 6 mjeseci do polaska u školu.
Grad odlučuje o potrebama i interesima građana za organiziranje i ostvarivanje programa u predškolskom odgoju i naobrazbi te radi toga osniva dječji vrtić.
Grad može biti osnivač ili suosnivač vrtića.
Grad može vrtić u tuđem vlasništvu utvrditi svojim elementom skrbi o djeci kao javnoj 
potrebi i participirati u troškovima njegovog rada.
OSNIVANJE
Vrtić pored grada mogu osnivati vjerske zajednice i druge pravne i fizičke osobe.
Osnivač donosi osnivački akt ustanove.
Osnivački akt ustanove sadrži program rada, podatke o osoblju koje će se angažirati u 
radu, prostoru i opremi, imenu i ovlasti ravnatelja). Osnivački akt osnivač dostavlja na davanje suglasnosti Ministarstvu prosvjete.
UPIS
Prijava upisa u sudski registar Trgovačkog suda sadrži; osnivački akt, suglasnost ministarstva na osnivački akt, rješenje županijskog ureda za prosvjetu o odobravanju početka rada vrtića, dokaz o uplati osnivačkog uloga (2.000,00 kn), uplate troškova postupka i objave u tisku.
UVJETI
Odobrenje za početak rada utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz Državnog pedagoškog standarda glede broja i vrste skupina djece, broja djece u skupinama, ustroj programa s trajanjem i namjenom, broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih djelatnika, mjerila za financiranje programa, materijalni i financijski uvjeti rada, odgoj djece s teškoćama u razvoju, ustroj predškole (male škole), minimalno tehničke i sanitarne uvjete prostora i opreme za poslovanje,
BROJ DJECE U SKUPINAMA
mješovita skupina od 4-6 godina = do 20 djece
mješovita skupina od 2-6 godina = do 14 djece
čista skupina od 2 godine = do 12 djece
čista skupina od 3 godine = do 16 djece
čista skupina od 4 godine = do 20 djece
čista skupina od 5 godina = do 25 djece
čista skupina od 6 godina = do 30 djece,
jaslice do 14 djece.
PROSTOR
Ukupan prostor od 7 m2 po jednom djetetu. Mora imati glavnu sobu od najmanje 60 m2 za jednu skupinu; WC, kuhinju, garderobu i
dvorište.
OSOBLJE
Zaposleno osoblje pored odgovarajuće propisane stručne spreme mora imati položen
stručni ispit, zdravstvenu sposobnost i nekažnjivost za određena kaznena djela.
Obvezna zanimanja su odgajatelj, medicinska sestra -VŠS, pedagog, psiholog i defektolog
-VSS, učitelj ili odgajatelj za kraće programe VŠS-VSS.
Stručno osoblje se bira i zapošljava putem javnog natječaja.
Plaće osoblja moraju biti u razini onih utvrđenih kolektivnim ugovorom i drugim propisima koji se odnose na zaposlenike u osnovnom školstvu. Minimum osoblja propisan je standardima:
program / odgojitelji    = 6 sati /1,2 izvršitelja; 8 sati /1,6 izvršitelja; 9 sati /1,8 izvršitelja i
10 sati 12 izvršitelja;
broj djece/ pomoćno osoblje   = 80/1 KV; 120/ 1 KV0,5 NKV; 160 /1 KV 1 NKV; 200/2
KV 0,5 NKV; 240 / 2 KV 1 NKV; 290 / 2 KV 1,5 NKV; 320 / 2 KV 2 NKV;
ravnatelj = 15% radnog vremena do 3 odgojne skupine; 20% vremena za do 4 odgojne
skupine;
-pedagog, psiholog, defektolog =     2 sata u tjednu;
-viša medicinska sestra = 2 sata u tjednu; -osoblje za redovno održavanje objekta, vođenje knjigovodstva, administrativne poslove i sl.
prema opsegu i potrebi.
UPRAVLJANJE
Vrtićem kao javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće. Sastoji se od 3-7 članova i čini ga najmanje polovinačlanova koje postavlja osnivač, jednog člana biraju roditelji i jednog Člana čini predstavnik stručnog osoblja.
Ravnatelj može biti osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja ili stručnog suradnika s
najmanje 5 godina staža u ovoj djelatnosti. Bira ga se na temelju javnog natječaja. Bira ga osnivač na prijedlog upravnog vijeća. Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo vrtića.
AKTI
Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove, Godišnji program rada.
FINANCIRANJE
Osnivač je dužan osigurati sredstva za osnivanje i rad vrtića.
Izvori sredstava su prodaja usluga na tržištu i drugi izvori.
Pod drugim izvorima moguće je sufinanciranje od strane Grada (JLS) ako isti ovaj vrtić
uključi u svoju mrežu ustanova kao nositelja javnih potreba u predškolskoj djelatnosti   na
svom području. Postoji manja mogućnost sredstva pribaviti od SDŽ ili ministarstva.
Ako Grad (JLS) program vrtića utvrdi javnom potrebom dužan je osigurati sredstva za 
plaće prema godišnjoj županijskoj odluci o minimalnom financiranju djelatnosti, a samo
iznimno  se još 10% iz sredstava ostvarenih od naknada roditelja može upotrijebiti za 
financiranje plaća i drugih materijalnih troškova zaposlenika. Ostale materijalne troškove poslovanja ustanove vrtića financiraju se iz naknada roditelja.
Udjel naknada roditelja ne može biti veći od 40% ukupnih troškova vrtića (utvrđene
ekonomske cijene djeteta).
Kod utvrđivanje naknade roditelja treba osigurati povlastice određenim zakonom propisanim
osobama.
PROGRAM MALE ŠKOLE
Troškove "male škole" podnosi Grad (JLS). Izvršava ga ustanova koja ima odgovarajuće odobrenje za takav program od ministarstva.
Organizira se za skupinu djece koja su u godini pred polazak u osnovnu školu a broji najmanje 5 polaznika.
OSTALO
Informacije:
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Trg kralja Tomislava
5/1, tel. 021/862-059 ili 862-360;
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti,
Ispostava Omiš, Pododsjek za opću upravu i društvene djelatnosti Omiš, Trg kralja
Tomislava 5/2, tel. 021/862-015 ili 862-149;
Sanitarna inspekcija u Omišu, Trg kralja Tomislava 5/1, tel. 021/862-015;
Dječji vrtić "Omiš", Obala gusara bb., tel. 021/862-603.

GRAD OMIŠ


 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice