Traži  
  10. kolovoz 2020.      Kontakt ..:: Društveni poslovi » Zaštita i sigur. građana » Vatrogastvo ::..   Prijava  

 Vatrogastvo Minimiziraj   
16/06/2020

Zaštita od požara – provedba programa Vlade RH

Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je plan za provedbu Programa Vlade Republike Hrvatske za zaštitu od požara u 2020.g. za područje Grada Omiša …

Operativni plan.pdf
16/06/2020

Zaštita od požara – godišnji plan razvoja

Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je Godišnji plan unapređenja zaštite od požara za Grad Omiš u 2020.g….

Godišnji plan.pdf
17.4.2020

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je na svojoj 27. sjednici novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnolopškioh eksplozja za Graad Omiš (2.usklađenje).

Procjena
17.4.2020

Plan zaštite od požara

Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je na svojoj 27. sjednici novi Plan zaštite od požara.

Plan
Plan -prilozi
23.3.2018

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine donijela PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. GODINI
13.4.2017

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2017. godinu
13.4.2017

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.godini na području Grada Omiša
svibanj 2015

Gradsko vijeća Grada Omiša na 5. sjednici sazvanoj za dan 28. svibnja 2015. pod  točkom 12 donosi :

Odluka o donošenju procjene ....

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija PUZOP Grad Omiš 2015

Prilozi :

1 - Prometnice
2 - Telekomunikacije
3 - Elektroenergetika
4 - Vodoopskrba
5 - Šume po stupnjevima ugroženosti


Gradsko vijeća Grada Omiša na 5. sjednici sazvanoj za dan 28. svibnja 2015. pod  točkom 13 donosi :

Odluka o donošenju plana ....

Plan zaštite od požara Grada Omiša 2015

Grafički prikazi :

1 - Prometnice
2 - Telekomunikacije
3 - Elektroenergetika
4 - Vodoopskrba i odvodnja
5 - Šume po stupnjevima ugroženosti od požara
6 - Požarne zone i pravci djelovanja vatrogasnih snaga
7 - Lokacije pravnih osoba koji skladištu opasne tvari
srpanj 2014

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA GRADA OMIŠA (2014.)

Grad Omiš je u suradnji s ovlaštenom pravnom osobom Alfa Atest d.o.o. Split pripremio novi Plan zaštite od požara i isti radi prikupljanja mišljenja i prijedloga stavlja na uvid javnosti do njegovog donošenja na Gradskom vijeću Grada Omiša.

PDF Plan
srpanj 2014

USKLAĐENJE PROCJENE OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA GRADA OMIŠA (2014.)

Grad Omiš je u suradnji s ovlaštenom pravnom osobom Alfa Atest d.o.o. Split pripremio novu Procjenu opasnosti od požara i eksplozija i istu radi prikupljanja mišljenja i prijedloga stavlja na uvid javnosti do njenog donošenja na Gradskom vijeću Grada Omiša.

PDF Procjena
30.4.2013.

Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. godini na području Grada Omiša.

PDF Plan

4.5.2008

Povodom Dana vatrogastva u Uredu gradonačelnika Grada Omiša primljeni su predstavnici Vatrogasne zajednice Grada Omiša i DVD Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće. Tom prigodom je gradonačelnik Ivan Škaričić, prof., zahvalio svim pripadnicima vatrogasnih postrojbi na području Grada Omiša na uloženim naporima i pomoći koju su nesebično pružali našim građanima i gostima.  S naznakom da će kao i do sada Grad Omiš i dalje pripomagati organizaciji i financiranju dobrovoljnog vatrogastva zaželio im je još više uspjeha u budućem djelovanju

VatrogasacPoseban oprez :

U priobalnom podrucju RH u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna zabranjeno je ložiti bilo kakvu vatru na otvorenom prostoru - nepoštivanje zabrane je KAŽNJIVO.

   Minimiziraj


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Zakoni i propisi koji se odnose na područje Grada Omiša
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme

 Ispis   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice