Traži  
  29. studeni 2022.      Kontakt ..:: Društveni poslovi » Zaštita i sigur. građana » Sigurnost ::..   Prijava  

 Civilna zaštita Minimiziraj
11/02/2022

Pomoć u opasnosti – EU broj 112

Povodom Dana europskog broja 112 izdana je manja brošura o osnovnim podacima i pravilima u slučaju opasnosti.
Brošura 2022

05/11/2021

Analiza, godišnji plan i smjernice za razvoj sustava civilne zaštite Grada Omiša

Za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je otvoreno do 25.studenog 2021.g. internetskim putem, stavlja se na uvid nacrt teksta: Analiza stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša (2022.g. – 2025.g.)
Nacrt akta
Obrazac savjetovanja s javnošću

29/06/2021

Stožer civilne zaštite Grada Omiša

Gradonačelnik Grada Omiša je donio novu Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Omiša.

Odluka.pdf
01/03/2021

Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Omiš

Grad Omiš je u postupku izrade i donošenja novog Plana djelovanja civilne zaštite prema obvezama iz Zakona o sustavu civilne zaštite. Zainteresirana javnost može sudjelovati u tom postupku davanjem svog mišljenja i prijedloga dostavom istih u posebnom obrascu do 20.ožujka 2021.g.

Nacrt plana
Prilozi plana
Obrazac
16/02/2021

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Omiš, nacrt

Objavljuje se cjeloviti sadržaj konačnog nacrta Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš kojeg će razmatrati Gradsko vijeće Grada Omiša na sjednici 23.veljače 2021.g.

Odluka o donošenju
Procjena
Grafički prilog 1. Karta rizika prijetnji omiš.pdf
Grafički prilog 2. Karta rizika potres.pdf
Grafički prilog 3. Karta rizika poplava.pdf
Grafički prilog 4. Karta rizika pozar.pdf
Grafički prilog 5. Karta rizika ekstremne temp.pdf
Grafički prilog 6. Karta rizika epidemije.pdf
30/12/2020

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Omiš

Grad Omiš je u postupku izrade i donošenja nove Procjene rizika prema obvezama iz Zakona o sustavu civilne zaštite. Zainteresirana javnost može sudjelovati u tom postupku davanjem svog mišljenja i prijedloga dostavom istih u posebnom obrascu do 31.siječnja 2021.g.

Nacrt promjene
Obrazac
11.2.2019

Obilježavanje Dana europskog broja 112

Sve o europskom broju 112 za žurno pozivanje u RH
13.03.2018

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Omiš

Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 7. Sjednici od 13.ožujka 2018.g. donijelo je Procjenu rizika od velikih nesreća za Grad Omiš.

Procjena rizika
Odluka o donošenju
28.7.2017

Stožer civilne zaštite Grada Omiša

Gradonačelnik Grada Omiša je donio novu Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Omiša.

Odluka
Policija RH 18.6.2015

Preventivni program "Zajedno više možemo"

Sukladno sklopljenom Ugovoru između Grada Omiša i PU splitsko-dalmatinske o provedbi preventivnog programa MUP-a RH "Zajedno više možemo" dostavljamo izvješće o provedbi aktivnosti Vama, Vijeću za prevenciju i stručnim službama grada.
Predmetni preventivni program je početno prezentiran stručnim službama škole i predstavniku grada te je temeljem preporuka i prihvaćen. Realizacija projekta je nastavak kontinuiteta i uključuje rad sa djecom 4. i 5. razreda OŠ te roditeljima.

Izvješće
svibanj 2015

Gradsko vijeća Grada Omiša na 5. sjednici sazvanoj za dan 28. svibnja 2015. pod točkom 10  donosi : Odluku o donošenju ...

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša 


1 - Procjena
2 - Zahtjevi
3 - Prilog A

Zemljovidi :

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7

Gradsko vijeća Grada Omiša na 5. sjednici sazvanoj za dan 28. svibnja 2015. pod točkom 11  donosi : Odluku o donošenju ...

Plan zaštite i spašavanja i Plan  civilne zaštite  za Grad Omiš


1 - Naslovnica
2 - Plan ZIS
3 - Plan CZ
4 - Naslov priloga
5 - Popis priloga
6 - Prilozi

Graficki prilozi :

1 - Pravci evakuacije
2 - Vodoopskrba
3 - Promet
4 - Energetika
5 - Pošta i telekomunikacije
6 - Klizišta i prirodna dobra
7 - Kulturna dobra
8 - Poplavna podrucja
3.6.2015

Preporuke za zaštitu građana od vrućine

Ministarstvo zdravlja je objavilo Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine.
Statistike pokazuju da je u razdoblju od 15.svibnja do 15.rujna povećana smrtnost koja se uzročno povezuje s toplinskim valovima kao rezultatu promjene klime. Sve institucije i službe koje se bave zdravljem i/ili skrbe o ugroženoj populaciji Protokol mogu naći na mrežnim stranicama ministarstva www.zdravlje.hr. U prilogu donosimo najvažnije upute građanima za čuvanje zdravlja u vrijeme visokih temperatura.

Preporuke ...
26.8.2014

Civilna zaštita - poziv na dragovoljno sudjelovanje

Grad Omiš objavljuje poziv za dragovoljno pristupanje dužnostima pripadnika postrojbi civilne zaštite.

Poziv
Policija RH 10.2.2014.

Nova organizacija rada u Policijskoj postaji

U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, 10. veljače 2014. godine, počet će provođenje Pilot projekta „Novi ustroj i organizacija rada u policijskom postajama III. Kategorije“. Ovim projektom, čije se provođenje planira do 30. lipnja 2014., obuhvaćena je i Policijska postaja Omiš.
Policijska postaja će za rad sa strankama biti otvorena u jutarnjoj smjeni. Upravni poslovi će se obavljati kao i do sada. Policijska usluga na terenu, po pozivu građana, pružati će se brže i efikasnije. Hitne i neodgodive policijske usluge građani će dobivati u bilo koje vrijeme, preko voditelja grupe za operativne poslove u policijskoj postaji. Naime, građani će pozivati dosadašnje brojeve telefona policijske postaje. Poziv će se automatski preusmjeriti u Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave, čiji će operater dati stranci potrebne informacije. U slučaju potrebe za hitnim postupanjem, poziv se izravno preusmjerava na voditelja operativne grupe koji je na terenu, te se odmah pristupa organizaciji i provedbi potrebnih zadaća. Osim broja policijske postaje, građani intervenciju mogu tražiti i putem broja 192 ili 112, a poziv će biti preusmjeren u Operativno- komunikacijski centar Policijske uprave.
3.12.2013.

Izmjene Odluke o javnom redu i miru na području Grada Omiša

Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 5. sjednici od 3. prosinca 2013.g. donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o javnom redu i miru na području Grada Omiša.

Odluka
20.9.2013.

Vijeće za komunalnu prevenciju

U sklopu svojih redovnih aktivnosti Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Omiša pristupilo je izradi Strategije prevencije kriminaliteta za 2013.-2015.g. Na početni nacrt radnog teksta u prilogu moguće je predlaganje izmjena i dopuna kako od strane samih dionika koji participiraju u članstvu Vijeća tako i od šire javnosti. Prvi rok za dostavu prijedloga je kraj listopada mjeseca tekuće godine. Prijedloge se može dostaviti u sjedište Grada Omiša ili na e-mail adresu grad@omis.hr s naznakom „za Vijeće za komunalnu prevenciju“.

Nacrt

13/03/2013

Gradsko vijeće Grada Omiša na 39.sjednici od 13.ožujka 2013.g. donijelo je  Plan zaštite i spašavanja  i  Plan civilne zaštite .

26/02/2013

Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Omiša

Odluka
26/02/2013

Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Omiša

Odluka

15/10/2012

Procjena ugroženosti stanovništva i dobara Grada Omiša

Gradsko vijeće Grada Omiša je u postupku donošenja Procjene ugroženosti stanovništva i dobara od katastrofa i velikih nesreća. Sukladno primjeni Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, građani mogu svoje primjedbe i prijedloge na predmetni akt dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša.

NACRTI: Procjena, Prilog A, Prilog B.

28/03/2012

Vatrogasac Apel Policijske postaje Omiš

PDF Apel

19/4/2011

Izmjene Odluke o javnom redu i miru na području Grada Omiša

Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 18. sjednici od 19.travnja 2011.g. donijelo je Izmjene i dopune Odluke o javnom redu i miru na području Grada Omiša.
Odluka
02/02/2011

"Manje oružja- manje tragedija"

Javna prezentacija akcije koju provodi MUP-a RH u suradnji s programom Ujedinjenih naroda za razvoj i uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom "Manje oružja- manje tragedija" održati će se dana 05.veljače 2011.g. u vremenu od 09,00 do 13,00 sati u Omišu, Ulica Fošal (kod prodavaonice Studenac). Tu će građani moći dobiti sve odgovore kako i na koji način mogu bez sankcija predati nezakonito oružje koje posjeduju u svojim domovima.

PDF Promotivni letak

6/05/2010

Natječaj za prijam pripadnika jedinice prometne mladeži

Tijekom turističke sezone od 15.lipnja do 15.rujna 2010.g. djelovati će Jedinica prometne mladeži Grada Omiša.
Policijska postaja Omiš objavila je Natječaj za prijam njenih pripadnika na koji se mogu prijaviti zainteresirani učenici/ce III. - IV. razreda srednje škole i studenti/ce. Traženi uvjeti, pored redovitog školovanja, su prebivalište na području PP Omiš i članstvo u učeničkoj zadruzi odnosno student-servisu. Poželjno je poznavanje stranog jezika i posjedovanje vozačke dozvole.
Rok za prijave je 31.svibnja 2010.g. Dodatne informacije na tel. 309-738 ili osobno u PP Omiš.
25/01/2010

Dodjela pomoći građanima za ublažavanje štetnih posljedica od elementarne nepogode iz 2009.g.

Za ublažavanje posljedica štete uzrokovane elementarnom nepogodom u vidu poplava i bujica od dana 2.lipnja 2009.g., Grad Omiš je odlukom Splitsko-dalmatinske županije primio novčanu potporu u iznosu od 22.827,58 kn, te će ih dodijeliti 27-ci oštećenih fizičkih osoba koje će tako primiti pojedinačne novčane pomoći u visini od 6,6% procijenjene vrijednosti nastale im štete.
Oštećenicima s prebivalištem izvan područja Grada Omiša pomoći će se dostaviti poštanskim uputnicama, a ostali mogu preuzeti gotovinske čekove u Odsjeku za proračun i računovodstvo Grada Omiša najkasnije do 31.ožujka 2010.g.
 22/09/2009

Povodom blagdana Sv. Mihovila i Dana policije, Policijska postaja Omiš organizira susret s građanima pod nazivom «I mi smo vaši anđeli» koji će se održati dana 28. rujna 2009.godine u gradu Omišu, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati, na platou ispred Srednje škole Jure Kaštelana gdje će se moći razgledati oprema i tehnika kojima raspolažu policijski službenici u svome radu, uz nagradnu igru za najmlađe, bit će podijeljeni prigodni darovi. Ujedno, istog dana u prostorijama upravnih poslova Policijske postaje Omiš, bit će izloženi crteži «naših malih prijatelja» iz dječjih vrtića, odnosno u vremenu od 18,30 do 20,30 sati, u prostorijama Ilirskog sjemeništa na Priku biti će organizirana javna tribina sa temama « Djeca- žrtve nasilja u obitelji i sigurnost u prometu», gdje će kao predavači sudjelovati predstavnici Policijske postaje Omiš, kao i druge osobe iz javnog života.

01/04/2009
Nagrađeni dječji radovi
Dani otvorenih vrata u Policijskoj postaji Omiš

Komisija za dodjelu nagrada povodom Dana otvorenih vrata u Policijskoj postaji Omiš objavila je nagrađene crteže djece iz dječjih vrtića Omiš, Čarobni pianino i Dugi Rat na temu njihovog susreta s Policijom. Svi ostali radovi biti će izloženi u prostorijama Policijske postaje Omiš prigodom ovogodišnjeg Dana policije.

 
PDF 17.1.2007.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti donijelo je PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA U OBITELJI ( PDF 117 KB )

 11/11/2006

Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Omiša PDF

U cilju smanjivanja kriminaliteta te održavanju javnog i komunalnog reda i mira osnovano je Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Omiša ....

PDF

 Upute za građane

 UDAR GROMA

 EPIDEMIJE ZARAZNIH BOLESTI

 BORAVAK I AKTIVNOSTI U PRIRODI

 POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

 POSTUPANJE U SLUČAJU POTRESA ( 8 MB )

 POSTUPANJE S PLINSKIM INSTALACIJAMA I PLINSKIM BOCAMA

 NESREĆE S OPASNIM TVARIMA

 PROTOKOL O POSTUPANJU I PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD VRUĆINE

 

 Ispis   
   Minimiziraj

 Ispis   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice