Traži  
  29. studeni 2022.      Kontakt ..:: Društveni poslovi » Zaštita i sigur. građana » Vatrogastvo ::..   Prijava  

 Vatrogastvo Minimiziraj   
01/02/2022

Godišnji provedbeni plan zaštite od požara - nacrt

Gradsko vijeće Grada Omiša treba donijeti novi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2022.g. pa se prijedlog nacrta dokumenta stavlja na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Godišnji plan .PDF
Obrazac
16/06/2020

Zaštita od požara – godišnji plan razvoja

Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je Godišnji plan unapređenja zaštite od požara za Grad Omiš u 2020.g….

Godišnji plan.pdf
17.4.2020

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je na svojoj 27. sjednici novu Procjenu ugroženosti od požara i tehnolopškioh eksplozja za Graad Omiš (2.usklađenje).

Procjena
17.4.2020

Plan zaštite od požara

Gradsko vijeće Grada Omiša donijelo je na svojoj 27. sjednici novi Plan zaštite od požara.

Plan
Plan -prilozi
23.3.2018

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine donijela PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2018. GODINI
13.4.2017

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2017. godinu
13.4.2017

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017.godini na području Grada Omiša
svibanj 2015

Gradsko vijeća Grada Omiša na 5. sjednici sazvanoj za dan 28. svibnja 2015. pod  točkom 12 donosi :

Odluka o donošenju procjene ....

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija PUZOP Grad Omiš 2015

Prilozi :

1 - Prometnice
2 - Telekomunikacije
3 - Elektroenergetika
4 - Vodoopskrba
5 - Šume po stupnjevima ugroženosti


Gradsko vijeća Grada Omiša na 5. sjednici sazvanoj za dan 28. svibnja 2015. pod  točkom 13 donosi :

Odluka o donošenju plana ....

Plan zaštite od požara Grada Omiša 2015

Grafički prikazi :

1 - Prometnice
2 - Telekomunikacije
3 - Elektroenergetika
4 - Vodoopskrba i odvodnja
5 - Šume po stupnjevima ugroženosti od požara
6 - Požarne zone i pravci djelovanja vatrogasnih snaga
7 - Lokacije pravnih osoba koji skladištu opasne tvari
srpanj 2014

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA GRADA OMIŠA (2014.)

Grad Omiš je u suradnji s ovlaštenom pravnom osobom Alfa Atest d.o.o. Split pripremio novi Plan zaštite od požara i isti radi prikupljanja mišljenja i prijedloga stavlja na uvid javnosti do njegovog donošenja na Gradskom vijeću Grada Omiša.

PDF Plan
srpanj 2014

USKLAĐENJE PROCJENE OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA GRADA OMIŠA (2014.)

Grad Omiš je u suradnji s ovlaštenom pravnom osobom Alfa Atest d.o.o. Split pripremio novu Procjenu opasnosti od požara i eksplozija i istu radi prikupljanja mišljenja i prijedloga stavlja na uvid javnosti do njenog donošenja na Gradskom vijeću Grada Omiša.

PDF Procjena
30.4.2013.

Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2013. godini na području Grada Omiša.

PDF Plan

4.5.2008

Povodom Dana vatrogastva u Uredu gradonačelnika Grada Omiša primljeni su predstavnici Vatrogasne zajednice Grada Omiša i DVD Omiš, DVD Gata i DVD Kučiće. Tom prigodom je gradonačelnik Ivan Škaričić, prof., zahvalio svim pripadnicima vatrogasnih postrojbi na području Grada Omiša na uloženim naporima i pomoći koju su nesebično pružali našim građanima i gostima.  S naznakom da će kao i do sada Grad Omiš i dalje pripomagati organizaciji i financiranju dobrovoljnog vatrogastva zaželio im je još više uspjeha u budućem djelovanju

VatrogasacPoseban oprez :

U priobalnom podrucju RH u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna zabranjeno je ložiti bilo kakvu vatru na otvorenom prostoru - nepoštivanje zabrane je KAŽNJIVO.

   Minimiziraj

 Ispis   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice