17. rujan 2014.      Kontakt ..:: Naslovnica ::.. Prijava  

     

GRAD OMIŠ
Trg kralja Tomislava 5/I
OIB: 49299622160
tel. 021/755 500 021/862 059:
fax. 021/862 022
uredovno vrijeme
7,00 do 15,00 sati

     

Turisticka zajednica Grada Omiša
Festival dalmatinskih klapa - Omiš
czk-omis.hr
knjiznica-omis.hr
vrtic-omis.hr


 Novosti Minimiziraj  Ispis   
15.9.2014

Javni poziv radi uvida u podatke parcelacijskog elaborata Br. 46/2014-A , izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Martino Baković, dipl. ing.geod., Podstrana, Don Petra Cara 23, po Lokacijskoj dozvoli za izgradnju dijela nerazvrstane ceste-ulice Fra S.Vrlića (istočni dio-predjel „Slavinj“) sa priključkom istog na državnu cestu D-8 dionice 19.

Poziv
9.9.2014

Poziv za prijave javnih potreba u 2015.g. – OBAVIJEST

Na današnjoj radionici za pripremu prijava kao i na radnom sastanku jednog od povjerenstava za evaluaciju po pozivima za prijavu javnih potreba u socijalnim uslugama Grada Omiša za 2015.g. objavljenima 10.srpnja 2014.g. donesena je procjena i zaključak da značajan broj potencijalnih prijavitelja nije dosegao potreban administrativni standard u poslovanju zbog čega će se obveze svih prijavitelja propisane navedenim pozivima svesti samo na slijedeće:
1. ispunjavanje prijavnog obrasca P-OP2015, proračuna projekta P-OPR2015 i izvješća o radu GIRO
- na podpitanja u pitanju 1. treba odgovoriti: što je cilj projekta, razlog njegove provedbe, popis aktivnosti na realizaciji, koje su potrebne dozvole, koji se rezultati očekuju, koji je vremenski status, način prezentacije i ukupna vrijednost
- za pitanja od 2.-9. nije nužno prilaganje dokaza nego samo zaokružiti ponuđene odgovore
- sukladnost sa strateškim dokumentima je osigurana Planom ukupnog razvoja Grada Omiša i Županijskom razvojnom strategijom te Master planomm turizma pa nije potrebno posebno navoditi mjere i dokumente.
2. prilaganje dokazne dokumentacije od barem: preslika Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija (obrazac PR-RAS-NPF) ili drugog oblika financijskog izvješća prijavitelja za 2013.g. te preslike osobne iskaznice fizičkih osoba ako su podnositelji prijava.
3. traženi izvod iz registra će pribaviti upravno tijelo po službenoj dužnosti nakon zaključivanja poziva pa nije potrebno posebno ga pribavljati od strane prijavitelja.

Ovako pripremljene prijave očekuju se do 20. rujna 2014.g.
9.9.2014

Kazališna predstava „Stranka ljubavi“

Gradski teatar mladih „Mali princ“ iz Omiša daje kazališnu predstavu autora Milana Grgića „Stranka ljubavi“ u režiji Otokara Levaja, a koja će se s humanitarnim ciljem održati dana 13.rujna 2014.g. u 20,30 sati na Poljičkom trgu u Omišu (u slučaju lošeg vremena u Ilirskom sjemeništu na Priku).

Plakat
Knjige 4.9.2014

Grad Omiš raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpore u nabavi školskih udžbenika i pribora za školsku godinu 2014./2015 . Prijave se podnose putem Obrasca za prijavu osobno na pisarnicu Grada Omiša ili putem pošte na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš.
Rok za podnošenje prijave je 30. rujna 2014. godine.

Prilozi: Zaključak gradonačelnika, Obrazac prijave za ostvarivanje potpore, Javni poziv za ostvarivanje potpore u nabavi školskih udžbenika

Voda 1.9.2014.

Interventna opskrba pitkom vodom  do 15. rujna 2014.g.

Zbog nastupa relativno povoljnih hidroloških uvjeta Grad Omiš će nastaviti sa započetom interventnom opskrbom pitkom vodom građanima koji nemaju mogućnost priključka na javnu vodovodnu mrežu do zaključno s danom 15.rujna 2014.g.

31.8.2014

Natječajno povjerenstvo za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Festivala dalmatinskih klapa Omiš

Natječaj
29.8.2014

Radionica za pripremu prijava javnih potreba

Grad Omiš će za organizacije civilnog društva i druge osobe koje namjeravaju prijavljivati svoje programe kao javne potrebe u socijalnim uslugama (kultura, socijala, sport i sl.) uz sufinanciranje sredstvima gradskog proračuna u 2015.g. održati edukativnu radionicu na temu izrade i opremanja prijava.
Radionica će se održati u prostorijama Ilirskog sjemeništa, Glagoljaška bb., u Omišu, dana 9.rujna 2014.g., u 18,00 sati.
26.8.2014

Civilna zaštita - poziv na dragovoljno sudjelovanje

Grad Omiš objavljuje poziv za dragovoljno pristupanje dužnostima pripadnika postrojbi civilne zaštite.

Poziv
EnU 22.8.2014.

Grad Omiš u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje Projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Omiša kroz slijedeće mjere: poboljšanje toplinskih svojstava stolarije i fasade, te povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i sustava prozračivanja. Javni natječaj otvoren je dana 22. kolovoza i traje 60 dana.

Prilozi:

Pravilnik o provedbi Projekta EnU , Javni natječaj za Projekt EnU , Prijavni obrazac za Projekt EnU obiteljskih kuća , Nacrt ugovora s korisnikom subvencije u okviru Projekta EnU , Ovlašteni energetski certifikatori na području SDŽ
DUUDI 14.8.2014

AKCIJA „PROJEKTI 100“ – ISKAZ INTERESA ZA DRŽAVNOM IMOVINOM

Državni ured za upravljanje državnom imovinom poziva zainteresiranu javnost za iskazivanje interesa za nekretnine u državnom vlasništvu s ciljem stavljanja istih u funkciju. Prijedlozi, mišljenja i ideje se mogu iskazati putem Obrasca za iskaz interesa kojeg je potrebno poslati do 15. rujna 2014. na adresu elektronske pošte: projekti100@duudi.hr.
U okviru ove akcije, za području Grada Omiša, navedena je površina od cca 90.000 m2 s izgrađenim bivšim vojnim objektom u Ostrvici.
Prilozi: Obrazac za iskaz interesa, Popis nekretnina, Izvadak iz prostornog plana Grada Omiša
12.8.2014.

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA OMIŠA ZA 2015. GODINU.

Prilozi : Poziv , Prijavnica , Prijavnica za ostale projekte, manifestacije, natjecanja .. , Evidencija sportaša kluba
8.8.2014.

13. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 12. kolovoza 2014. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F.Benkovića 1/I  

..... Više
6.8.2014

OBAVIJEST
o održavanju javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Omiša(III)

Obavijest - javna rasprava
Odluka o izradi izmjena i dopuna PP grada Omiša (III)
Obavijest o produženju javne rasprave .....
Obavijest o javnom izlaganju .....

Stavljanje izvan snage UPU Luka - Prilozi :

1. Obavijest o javnoj raspravi 2. Nacrt prijedloga Odluke 3. UPU Luka (Grafika i odredbe) (zip) 4. UPU Luka (Grafika i obrazloženja) (zip - 30 MB)

1.8.2014.

12. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 7. kolovoz 2014. (četvrtak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F.Benkovića 1/I  

..... Više
RH 31.7.2014.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Utorak, 5. kolovoza 2014.g.

Program obilježavanja
30.7.2014.

Ministarstvo kulture objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu. Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge. Rok za podnošenje prijava je 19. rujna 2014. godine.

Više na ovom linku
25.7.2014.

10. Gusarske večeri

Udruga „Omiška stina“ kao organizator kulturno-zabavne manifestacije 10. Gusarske večeri poziva na sudjelovanje u programima od 1. – 4.kolovoza 2014.g.

Program ...
22.7.2014

Javni poziv za radove u šumama u 2015

Poljoprivredno savjetodavna služba skreće pozornost šumoposjednicima da mogu podnositi zahtjeve za radove u šumama putem sudjelovanja na javnom pozivu. Detalje možete vidjeti na linku http://www.savjetodavna.hr/?page=index,4107 , te na linku  http://www.savjetodavna.hr/?page=index,4108 .
18.7.2014

Grad Omiš obavještava zainteresiranu javnost da je u tijeku izrada Nacrta Pravilnika o provedbi Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., te da se u istu može uključiti davanjem svog mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara putem propisanog obrasca, a koji se preuzima na poveznici http://www.mps.hr/default.aspx?id=11910. Popunjene obrasce potrebno je dostaviti do 30. srpnja 2014. godine do 12 sati putem elektronske pošte na slijedeće adrese: marijana.zivkovic@mps.hr i niko.cubela@mps.hr

14.07.2014.

U organizaciji KUD "Mila Gojsalić" 18.  i 19. srpnja  2014 odigravaju se 12. po redu Dani Mile Gojsalić - Kostanje 2014 . 

Program

11.7.2014.

11. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 15. srpnja 2014. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F.Benkovića 1/I

..... Više
10.7.2014.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i zaštiti prirodne baštine Grada Omiša za 2015. godinu

Upute i obrasci (zip)
10.7.2014.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u području socijalnih usluga Grada Omiša za 2015.  godinu

Upute i obrasci (zip)
 8.7.2014

Poziv na prikaz ljetne rezidbe trešnje koji će se održati u četvrtak 10. srpnja 2014 u 18:00 sati u Naklicama na OPG-u Čorić Josipa.

Poziv
28.06.2014.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/14-01/262, urbroj: 2155/01-02-14-2 od 27. lipnja 2014. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša. Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije površine 10 m2 na javnoj površini koja se nalazi u Omišu, na lijevoj obali rijeke Cetine, određena za privremeno postavljanje: kioska

Natječaj
27.06.2014.

XXV. Omiško ljeto

Ovdje se može pronaći podatke o kulturnim i zabavnim događanjima koji se na području Grada Omiša odvijaju tijekom ljeta 2014.g.
Zahvaljujemo Turističkoj zajednici Grada Omiša i Centru za kulturu Omiš na izdavanju kalendara, a svim nositeljima programa za volju, trud i sredstva uloženima u organizaciju. Svim sudionicima želimo dobru zabavu i ispunjeno ljeto.

Koncert Gradske glazbe Omiš održat će se 31.7.2014.g umjesto kako je prije najavljeno 4.8. Naziv koncerta je "Koncert uoči Oluje".  Sat i mjesto ostaju isti.

Kalendar događanja ...
24.6.2014.

Povodom obilježavanja 23. obljetnice utemeljenja 3. omiške bojne 114. br. HV-a , dana 28. lipnja 2014. (subota) u 08.30 sati u crkvi sv. Mihovila u Omišu služit će se Sveta misa zadušnica za poginule omiške vitezove .....

Program ...

Voda 23.6.2014

Interventna opskrba pitkom vodom 2014.g.

1. U 2014.g. opskrbu pitkom vodom na području mjesnih odbora: Donji Dolac, Putišići, Gornji Dolac, Trnbusi, Srijane, Rošca i dijelom Nova Sela, Slime, Gata, Čelina-Stanići i Blato n/C vršiti će pripadnici DVD-a u sastavu Vatrogasne zajednice Omiš svojim sanitarno ispravnim vozilima zapremine do 8 m3.
2. „Vodovod“ d.o.o. Omiš će osigurati primjerene tehničke uvjete za utovar pitke vode na postojećem vodoopskrbnom sustavu i to na po jednoj lokaciji u Novim Selima (iza škole) i u Blatu n/C (kod Radne zone). Kad tehnički uvjeti to omoguće „Vodovod“ d.o.o. Omiš će osigurati još jedno dodatno utovarno mjesto na magistralnom vodu Trnbusi-Donji Dolac te o tome izvijestiti Vatrogasnu zajednicu Omiš. Ključeve hidrantskih priključaka ustupiti će nadležnoj osobi Vatrogasne zajednice Omiš te istoj mjesečno ispostaviti informaciju o očitanju pripadajućih vodomjera.
3. Opskrba pitkom vodom započinje od 1.srpnja 2014.g. i trajati će do obustave koju će proglasiti gradonačelnik Grada Omiša po prestanku sušnog razdoblja.
4. Asistenciju vatrogasnom djelatniku u pogledu nadzora namjenske dostave, njene stvarne opravdanosti i količine isporučene vode pružati će ovlaštena osoba Udruge HVIDR-a Omiš u suradnji s članovima Vijeća mjesnih odbora u kojima se dostava vode vrši.
5. Za isporučenu pitku vodu u maksimalnoj mjesečnoj količini od jedne odgovarajuće cisterne (do 8m3) prema ovim kriterijima korisnici neće plaćati naknadu.
6. Predsjednici-članovi Vijeća MO u naseljima za koje se organizira interventni prijevoz pitke vode za 2014.g. mogu njima prijavljene potrebe korisnika za dostavu vode po imenu, adresi i količini dojaviti Udruzi HVIDR-a Omiš, Četvrt Vrilo 5. u Omišu, tel. 021/863-474 ili njezinoj ovlaštenoj osobi Slavku Smoljanoviću na mob. 098370114, radnim danom u vremenu od 10,00-13,00 sati

RH 20.6.2014.

Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske , dana 25. lipnja 2014.g. (srijeda) u 9.00 sati uz Središnji križ na Gradskom groblju Vrisovci gradonačelnik dr. sc. Ivan Kovačić i .... 

Više

18.6.2014


Športsko kulturno umjetničko društvo "Slime" organizira 13. Ivanjske večeri - Slime 2014 koje će se održati ovaj i slijedeći tjedan u Slimenu.
17.6.2014

Najava natječaja

Potpredsjednik Vlade Branko Grčić u svibnju je predstavio Plan pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova te je najavio dodatna bespovratna sredstva za poduzetnike do kraja 2014.g. U prilogu se nalaze osnovne smjernice budućih EU natječaja ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE.

Najava natječaja ....
11.6.2014.

Izvješće o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša provedenih 8. lipnja 2014.


1. Blato na Cetini
2. Borak
3. Čišla
4. Čelina-Stanići
5. Donji Dolac
6. Gata
7. Gornji Dolac
8. Kostanje
9. Kučiće
10. Lokva Rogoznica
11. Marušići
12. Mimice
13. Naklice
14. Nova Sela
15. Ostrvica Donja
16. Ostrvica Gornja
17. Pisak
18. Podašpilje
19. Podgrađe
20. Putišići
21. Rošca
22. Seoca
23. Slime
24. Smolonje
25. Srijane
26. Svinišće
27. Trnbusi
28. Tugare Čažin Dolac
29. Tugare Dočine
30. Tugare Podume-Račnik
31. Zakučac
32. Priko
33. Punta-Stari Grad
34. Mlija-Borak
35. Nemira-Ravnice
9.6.2014

Grad Omiš Vas poziva na koncert
Plesnog orkestra
Umjetničke škole Bohuslava Martinù
Havirov, Republika Češka

Petak, 13. lipnja 2014. u 21.00 sat
Poljički trg, Omiš

Plakat .....

9.6.2014

Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje USMENO JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu
Predmet prodaje je građevinska čestica, označena brojem 2 u Izmjenama i dopunama PUP-a Ribnjak (Službeni glasnik Grada Omiša broj 8/2008), na kojoj se nalazi autobusni kolodvor, površine 3.498 m2.

Natječaj...

9.6.2014

Izborno povjerenstvo Grada Omiša objavljuje Ispravak izvješća o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša provedenih 08. lipnja 2014.

Ispravak ....

Omiš, 08. lipnja 2014. 21:47

Na temelju članka 48. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/14), Izborno povjerenstvo Grada Omiša, sastavlja i objavljuje Izvješće o rezultatima izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša provedenih 08. lipnja 2014.

Rezultati...

O B A V I J E S T

DANA 08. LIPNJA 2014. (NEDJELJA)
OD 8.00 DO 18.00 SATI

PROVEST ĆE SE IZBORI
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA


IZBORNO POVJERENSTVO DEŽURA NA DAN IZBORA
u Omišu, Trg kralja Tomislava 5/1. kat, u prostorijama Grada Omiša
Kontakt telefoni : 755-500 i 755-502


Izborno povjerenstvo objavljuje KANDIDACIJSKE I ZBIRNE liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša koji će se održati 8. lipnja 2014.


OBVEZATNE UPUTE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PRAĆENJA IZBORA

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

1. Blato na Cetini
2. Borak
3. Čišla
4. Čelina-Stanići
5. Donji Dolac
6. Dubrava - nema predanih lista
7. Gata
8. Gornji Dolac
9. Kostanje
10. Kučiće
11. Lokva Rogoznica
12. Marušići
13. Mimice
14. Naklice
15. Nova Sela
16. Ostrvica Donja
17. Ostrvica Gornja
18. Pisak
19. Podašpilje
20. Podgrađe
21. Putišići
22. Rošca
23. Seoca
24. Slime
25. Smolonje
26. Srijane
27. Svinišće
28. Trnbusi
29. Tugare - Čažin Dolac
30. Tugare - Dočine
31. Tugare - Podume Račnik
32. Zakučac
33. Zvečanje - nema predanih lista
34. Priko
35. Punta-Stari Grad
36. Mlija-Brzet
37. Nemira-Ravnice
5.6.2014

Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade "Anđelko Novaković" za neobjavljenu zbirku pjesama

Natječaj...
5.6.2014

Obavještavaju se sve fizičke osobe – privatni iznajmljivači da je Ministarstvo turizma objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za izgradnju i opremanje novih bazena , minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata). Više o natječaju na službenim web stranicama Ministarstva ww.mint.hr , odnosno na poveznici http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936
3.6.2014

Seminar o izjavi o fiskalnoj odgovornosti i FMC

U prostorijama Narodne knjižnice u Omišu dana 4. lipnja 2014.g. u 14,00 sati održati će se kratki edukacijski seminar na temu izjave o fiskalnoj odgovornosti i financijskom upravljanju i kontroli namijenjen čelnicima javnih ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač Grad Omiš.
2.6.2014

SP Brazil 2014. - Produženo vrijeme emitiranja glazbe i programa u ugostiteljskim objektima

Utvrdivši interes i potrebu ugostitelja i građana na području Grada Omiša da u ugostiteljskim objektima emitiraju i prate TV prijenose nogometnih utakmica SP Brazil 2014.g. gradonačelnik Grada Omiša je po službenoj dužnosti donio zaključak o davanju suglasnosti na produženje propisanog vremena za emitiranje glazbe i programa u ugostiteljstvu. Tako svi ugostiteljski objekti tipa restorani i barovi mogu bez posebnih zahtjeva u periodu od 12.lipnja do 13.srpnja 2014.g. emitirati glazbu i programe do 02,00 sata prema uvjetima …

PDF Zaključak

30.5.2014.

10. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 3. lipnja 2014. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F.Benkovića 1/I

..... Više
26.5.2014

Program ljetnih događanja u organizaciji Centra za kulturu Omiš

I ove godine je kroz turističku sezonu Centar za kulturu Omiš pripremio bogat program događanja u kulturi i zabavi.
Nadamo se da će svi koji budu boravili ovo ljeto na našem području pronaći za sebe neki zanimljiv događaj.
Izvođačima i organizatorima unaprijed zahvaljujemo i želimo puno uspjeha i zadovoljstva.

Program ...
23.5.2014.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavu štandova, pokretnih naprava, stalaka i sl., u razdoblju od 15. lipnja - 15. rujna 2014. godine, koji je oglašen u listu „Slobodna Dalmacija“, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša dana 9. svibnja 2014. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ...

Zaključak ...
22.5.2014

Rolobiciklijada 2014.

Društvo "Naša djeca" Omiš organizira ROLOBICIKLIJADU 24. svibnja 2014. (subota) od 16:00 do 18:00 sati na Velikom parkiralištu, Priko - Omiš.

Sudjeluju :
Hitna pomoć, DVD Omiš, HGSS Split, Moto klub "Gusar" Omiš i PP Omiš
21.05.2014


Gradsko društvo Crvenog križa Omiš - Obavijest

Iskreno se zahvaljujemo svima koji su proteklih dana nesebično i humano djelovali te su se u velikom broju odazvali apelu Hrvatskog Crvenog križa za prikupljanje pomoći stanovnicima koji žive na područjima pogođenima poplavama u Republici Hrvatskoj.
Kako je odaziv građana bio iznimno velik, Gradsko društvo Crvenog križa Omiš prikupilo je značajne zalihe doniranih potrepština koje će se distribuirati u poplavljena područja.
Stoga se mole građani da privremeno prestanu donositi donacije u odjeći, namirnicama i higijenskim potrepštinama.
Akcija će se nastaviti uskoro o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
Molimo građane da nastave s donacijama uplatom na broj žiro računa HR 7323300031100154541 te pozivom na telefonski broj 060 90 11 (6,25 kn, PDV uključen)

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.
19.05.2014

OMIŠ SLAVONIJI

Uz duboko suosjećanje sa stradalima od elementarne nepogode koja je zadesila poplavljene krajeve Hrvatske iz Omiša šaljemo želje da strahote uspješno prebrode i što prije se vrate u normalne životne uvjete.
Kako ne bi ostali samo na željama Grad Omiš se pridružuje cijeloj Hrvatskoj i organizira prikupljanje materijalne pomoći stradalima.
Središnje tijelo za provedbu takvih aktivnosti na području Grada Omiša je Gradsko društvo Hrvatskog crvenog križa Omiš, Ulica Punta 1., tel./fax.021/861-224, gdck-omis@email.t-com.hr .
U ovim prvim trenucima najvažnija je pomoć u organizaciji višednevnog zbrinjavanje evakuiranih osoba i to u vidu trajnih namirnica i vode, hrane za djecu i higijenskih potrepština, pa se takve donacije mogu od strane fizičkih i pravnih osoba dostaviti na dva javna punkta i to u prostorijama GDHCK Omiš (baraka Punta) u vremenu od 8,00 – 20,00 sati i u prostorijama HGSS (limenka na kolodvoru Priko) od 17,00 – 20,00 sati.
Novčane uplate mogu se izvršiti na žiro račun Gradskog društva HCK Omiš IBAN HR7323300031100154541.
Grad Omiš će pored posebne žurne novčane uplate na teret svojih proračunskih sredstava nastavno pratiti potrebe građana i njihovih jedinica lokalne samouprave u fazi sanacije šteta te će u suradnji s nadležnim državnim službama uputiti i dodatne prikladne pomoći.

Apel GDHCK Omiš , Primjer naloga uplatnice


Program proslave blagdana Sv.Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada Omiša, od 2. do 17. svibnja 2014. god.

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održat će se 08. lipnja 2014.
Izborne radnje počinju teći od 08. svibnja 2014.

1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora ma području
Grada Omiša
2. Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva
3. Redoslijed obveznih izbornih radnji i rokovi
4. Popis mjesnih odbora na području Grada Omiša
5. Obrasci za postupak kandidiranja:
OBRAZAC 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka
OBRAZAC 2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača
OBRAZAC 3 - Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
OBRAZAC 4 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature
6.Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša.

Obavijest ...
9.5.2014

Grad Omiš obavještava da su danom objave obavijesti u Slobodnoj Dalmaciji (9.5.2014. godine) raspisani javni natječaji:
- za privremeno korištenje javno prometne površine,
- za zakup zemljišta na području Vrisovci
.
..... Više
IPA 7.5.2014

Grad Omiš poziva sve zainteresirane na predavanje o Destinacijskom menadžmentu i razvoju novih složenih turističkih proizvoda koje će održati dr. Željko Trezner dana 14. svibnja 2014., u vremenu od 11:00 do 14:30 sati u Hotelu Plaža.  
Predavanje se održava u sklopu projekta MedPaths kojim će se urediti i opremiti tematske staze na području Grada Omiša, a koji se financira iz Programa prekogranične suradnje IPA CBC Adriatic.
RH 2.5.2014

Županijsko izborno povjerenstvo SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE donosi RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA

Rješenje ...
29.4.2014.
RH RH

Gradsko vijeće Grada Omiša na 9. sjednici održanoj dana 29. travnja 2014.g. donijelo je odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Omiša u 2014.g.
28.4.2014

Ekumenska inicijativa žena poziva sve građanke i građane Omiša na koncert pod nazivom: „Simfonija različitosti“ koji će se održati u petak, 2. svibnja 2014. s početkom u 19:00 sati u Konferencijskoj dvorani Hotela Plaža Omiš, u okviru projekta „Premošćivanje različitosti".
Na koncertu će sudjelovati međureligijski zbor Pontanima iz Sarajeva i Pučki pivači Tugare.
Pontanima je nastupila preko 350 puta diljem Bosne i Hercegovine i na putovanjima po Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, Sjedinjenim državama i Kini, a ovo će biti njihov prvi javni nastup u Dalmaciji.
Koncert „Simfonija različitosti“ predstavlja posljednju od projektnih aktivnosti u organizaciji projektnih partnera: Ekumenske inicijative žena iz Omiša i Udruženja žena LI-Woman iz Livna-BiH koji financira Europska unija iz sredstava IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-BiH. Projekt je realiziran u u suradnji sa Gradom Omišom. Ulaz slobodan
28.4.2014.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10, 2/13), Gradonačelnik Grada Omiša r a s p i s u j e JAVNI NATJEČAJ za prodaju osobnog vozila
Predmet prodaje je osobno vozilo marke ŠKODA SUPERB 2,0 TDI, reg. oznake ST770VJ, proizveden 2012. godine, u voznom stanju, registriran do 15.5.2014. godine.

Natječaj ....
24.4.2014.

9. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 29. travnja 2014. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, hotel PLAŽA, mala dvorana

..... Više
22.4.2014

Pozivamo Vas na druženje s udrugama Grada Omiša i školskim zadrugama OŠ „Josip Pupačić“ i SŠ „Jure Kaštelan“ Omiš koje će se održati dana 24.04.2014.g. u vremenu od 11:00 – 14:00 sati u prostoru školskog dvorišta. Aktivnost se provodi u sklopu provedbe projekta „Svi za jednoga, jedan za sve“, kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Udruge i školske zadruge predstavit će svoj rad kroz glazbu, ples, glumu i igranje starih igara, a proslavit ćemo i 50 godina djelovanja Srednje škole „Jure Kaštelan“ Omiš, te 5 godina održavanja „Omiš guitar fest-a“.

Drage Omišanke i Omišani,
poštovani poslovni suradnici,
posjetitelji naše internet stranice,
sretan Uskrs
žele Vam
dr. Zvonko Močić
predsjednik Gradskog vijeća
Grada Omiša
dr. sc. Ivan Kovačić,
gradonačelnik
Grada Omiša
17.4.2014.

Nagrade učenicima

Popis učenika kojima će se prema zaključku gradonačelnika Grada Omiša uručiti pripadajuće nagrade jer su na školskim natjecanjima pod Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta u 2013.g. osvojili jedno od prva tri mjesta u pojedinačnoj konkurenciji na razini županije, regije ili države, a imaju prebivalište na području Grada Omiša

Popis...
15.4.2014.

Ovim putem obaviještavamo suvlasnike stambenih zgrada i upravitelje zgrada na području Grada Omiša da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio natječaje za sufinanciranje projekata iz područja energetske učinkovitosti višestambenih zgrada.

Više...

RH

14.4.2014.

Gradski koordinacijski odbor akcije "Gradovi i općine prijatelji djece" i Dječje gradsko vijeće Grada Omiša raspisuju Natječaj za dodjelu nagrada za djela nesebične pomoći i solidarnosti

Natječaj , Skupni prijavni obrazac(Word) ,
Prijavni obrazac(Word)
11.4.2014.

U sklopu EU – IPA prekograničnog projekta „Premošćivanje različitosti“ u ponedjeljak 14.4. 2014. godine, u Kninskom muzeju održati će se izložba pod nazivom „ŽENE I RAZLIČITOSTI“ koju organizira Ekumenska inicijativa žena iz Omiša u partnerstvu sa udrugom Li Woman iz Livna (BiH). Svečano otvaranje izložbe će se održati u 19:00h
10.4.2014

Javni poziv za predlaganje programa i manifestacija u kulturi u ljetnoj turističkoj sezoni 2014.g.

Grad Omiš poziva sve nositelje programa i manifestacija u kulturi koji se planiraju održavati na području Grada Omiša tijekom ljetne turističke sezone 2014.g. da dostave podatke o istima kako bi se izradio zajednički promotivni materijal (tzv. kalendar događanja u kulturi). Rok za dostavu informacija je 10.svibnja 2014.g.

Javni poziv Prijavnica

RH

8.4.2014

Polaganjem vijenaca kod spomenika u Mokošici i Svetom misom zadušnicom dana 12. travnja 2014.g. (subota) odat će počast omiškim vitezovima koji su dali živote braneći hrvatski jug ....  
4.4.2014

Grad Omiš obavještava da je dana 4.4.2014. godine na elektroničkom oglasniku javne nabave (www.nn.hr) objavljen poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu radova na izgradnji prometnice Ribnjak.
4.4.2014.

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I ZAŠTITE BILJA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA

Natječaj ...
3.4.2014

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 18. ožujka 2014. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Za dan održavanja izbora određena je nedjelja , 25. svibnja 2014. godine.

Više ...
ADOmis 3.4.2014

Astronomsko društvo Omiš

Moderna kozmologija

Postoji li rub Svemira ? Koliki je Svemir i gdje je naše mjesto u njemu ? Postoji li početak Svemira i zašto je teorija velikog praska prihvaćen kozmološki model ? Da li je postojalo vrijeme i prije velikog praska ? Koliko je star svemir, što mu je prošlost a što sudbina ? U što se širi Svemir ? Da li je naš Svemir jedini vidljivi svemir ? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja saznajte:

03.04.(Četvrtak) u Narodnoj knjižnici Omiš s početkom u 19.30 sati.
2.4.2014

Ministarstvo turizma sufinancira izgradnju bazena za fizičke osobe, subjekte malog gospodarstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a može se pronaći na slijedećoj poveznici http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936 pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“
2.4.2014

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira ugradnju sunčevih sustava za pripremu potrošne tople vode i grijanja u kućanstvima, energetsku učinkovitosti u zgradarstvu i ugradnju fotonaponskih elektrana u kućanstvima za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 KW (izvan sustava poticaja), za fizičke osobe, a može se naći na slijedećoj poveznici http://www.dalmacija.hr/SDZ-Info/Natječaji pod nazivom „JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu
1.4.2014

Zaklada Kajo Dadić u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom poziva na prezentaciju natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2014.

Poziv na prezentaciju
31.3.2014

Prekogranični sajam udruga “Premošćivane različitosti”
5.4.2014. u Omišu (HR)


Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska i Li-Woman iz Livna, Bosna i Hercegovina zajedno organiziraju jednodnevni sajam nevladinih udruga s ciljem promicanja što većeg uključivanja žena u volonterski rad i rad u nevladinom sektoru. Sudjeluje ukupno 18 nevladinih udruga iz Splitsko-dalmatinske županije u Hrvatskoj i iz Hercegbosanskog kantona u Bosni i Hercegovini.
Sajam će se održati na terasi hotela Plaža u subotu 5.4.2014. od 10:00h – 16:00h. Ulaz je besplatan.
31.3.2014

Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje USMENO JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu.
Predmet prodaje je zemljište i zgrada označeno kao čest.zem 3018/40 , položena u ZU 2289 za k.o. Duće (dio k.č.br. 3837/3), u vlasništvu Grada Omiša, površine cca 4.200 m2.

Natječaj...
28.3.2014.

Razgovor gradonačelnika s građanima

U utorak, 1. travnja 2014.g. od 18:00 u Ilirskom sjemeništu Priko u Omišu gradonačelnik Grada Omiša dr. sc. Ivan Kovačić odgovarat će na pitanja građana o poslovanju Grada.
Loza 27.3.2014

Posljedice tuče u poljoprivredi

Građanima koji su pretrpjeli štete na poljoprivrednim kulturama od nedavne tuče pružaju se upute za sanaciju. Štete se mogu prijaviti u roku od osam dana.

Letak Prijava štete
Loza 27.3.2014

U sklopu aktivnosti koje provode Grad Omiš, Općina Dugi Rat i Općina Podstrana sa svrhom razvijanja mogućnosti za razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje, pozivaju se svi poljoprivrednici i drugi zainteresirani građani na predstavljanje Programa uzgoja egzotičnog voća i povrća, koje će se održati dana 31.03.2014. (ponedjeljak) u 19:00 sati u Omišu, kongresna dvorana Hotela „Plaža“. U sklopu prezentacije bit će predstavljeni i novi programi poticanja poljoprivrede i stočarstva Splitsko-dalmatinske županije.

Plakat ...
EU Fond 24.3.2014

EU i drugi fondovi – informiranje o otvorenim natječajima

Obavijest o natječajima za bespovratna sredstava od interesa za fizičke osobe, organizacije civilnog društva, institucije i poduzetništvo. Popis sadrži osnovne podatke o natječajima i informativnog je karaktera

Popis .....
RH 21.3.2014

Komemoracija u Donjem Docu

U srijedu, 26. ožujka 2014.g. u Donjem Docu, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Josipa Leke, Danom sjećanja obilježit će se 70. obljetnica pokolja nevinih hrvatskih žrtava.

Više ...
21.3.2014

U subotu, 22.03.2014. u organizaciji „Ekumenske inicijative žena Omiš“ održat će se interaktivna radionica na temu „Mogućnosti razvoja ruralnog turizma i samozapošljavanja žena u ruralnim područjima“.
Radionica će se održati u Kučićima u Sportskoj dvorani u vremenu od 13:30 – 17:00 sati.
Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 21.03.2014. na telefon broj 021/862-599 ili na e-mail adresu: eiz@eiz.
21.3.2014

U PETAK 21.03.2014. U GRADSKOM MUZEJU U OMIŠU U 19,00 SATI, IZLOŽBOM FOTOGRAFIJA „MOJA AFRIKA“ AUTOR DRAŽAN MIMICA, OTVORIT ĆE SE 3. FESTIVAL PLANINARSTVA, KOJEGA POD MOTOM „PLANINARENJEM DO ZDRAVLJA“ A POD POKROVITELJSTVOM GRADA OMIŠA I TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA OMIŠA, ORGANIZIRA PLANINARSKO DRUŠTVO „IMBER“ OMIŠ
FESTIVAL ĆE POTRAJATI SVE DO 12. SVIBNJA 2014.

Program festivala
14.3.2014.

Gradonačelnik Grada Omiša poziva sve organizacije civilnog društva s područja Grada Omiša na sudjelovanje u projektu “SVI ZA JEDNOGA, JEDAN ZA SVE”, kojeg sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Javni poziv otvoren je do 21.03.2014., a razmatrat će se sve prijave pristigle do tog datuma. U prilogu je tekst Javnog poziva, kao i prijavnica za sudjelovanje

Poziv Obrazac za prijavu
14.3.2014.

8. sjednica Gradskog Vijeća Grada Omiša sazvana je za 18. ožujka 2014. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I

..... Više
11.3.2014

U subotu, 15.03.2014. u organizaciji „Ekumenske inicijative žena Omiš“ održat će se interaktivna radionica na temu „Kreativnim nenasiljem protiv nasilja“. Radionica će se održati u Omišu, Četvrt kralja Slavca 3 (Smokvica) u vremenu od 14:00 – 18:00 sati.
Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 13.03.2014. na telefon broj 021/862-599 ili na e-mail adresu: eiz@eiz.hr
10.3.2014

3. FESTIVAL PLANINARSTVA U OMIŠU održava se od 21.03.-12.05.2014. godine.

Program festivala
Loza 7.3.2014

Sufinanciranje nabave sadnog materijala
Javni poziv vlasnicima OPG na području Grada Omiša


Gradonačelnik Grada Omiša poziva zainteresirane vlasnike OPG-a s područja Grada Omiša na sastanak koji će se održati dana 12.ožujka 2014.g. (srijeda) u 18,00 sati u dvorani Ilirskog sjemeništa na Priku.
Tema sastanka je informiranje o uvjetima sufinanciranja sadnog materijala i evidentiranje pojedinačnih potreba po vrstama i količinama sadnica.

Poziv Županijski program
7.3.2014.

Gradonačelnik Grada Omiša poziva sve organizacije civilnog društva s područja Grada Omiša na sudjelovanje u projektu “SVI ZA JEDNOGA, JEDAN ZA SVE”, kojeg sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
Prezentacija će se održati dana 13. ožujka 2014. godine u Ilirskom sjemeništu, u sklopu koje će biti i radionica za uključivanje organizacija civilnog društva u provedbu projektnih aktivnosti.

Poziv Nacrt natječaja
5. ožujka 2014.

Gradonačelnik Grada Omiša Ivan Kovačić primio je veleposlanika Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj Juraja Priputena.

Zaželjevši dobrodošlicu veleposlaniku gradonačelnik Kovačić ga je upoznao s osnovnim značajkama Omiša.
Veleposlanik Priputen istaknuo je dobre odnose između Hrvatske i Slovačke, a cilj mu je te odnose produbiti i preko županija i gradova. Iskazao je zanimanje slovačkih tvrtki za investiranje u priobalju Splitsko – dalmatinske županije, naglasivši kako se radi o poduzećima koja imaju osiguran novac i zanimaju ih konkretni projekti u koje bi mogli investirati.
Gradonačelnik Kovačić upoznao je veleposlanika s glavnim projektima i mogućnostima Omiša, posebno istaknuvši izgradnju marine i gradske luke. Naglasio je kako je Grad Omiš otvoren za razmjenu mišljenja i sve vidove suradnje.
Sastanku su nazočile Ivona Gallova, zamjenica veleposlanika, Nataša Tošić, pomoćnica veleposlanika, počasni konzul Antun Plančić i zamjenik gradonačelnika Grada Omiša Ivo Tomasović.
3.3.2014.

EU i drugi fondovi – informiranje o otvorenim natječajima. Obavijest o natječajima za bespovratna sredstava od interesa za fizičke osobe, organizacije civilnog društva, institucije i poduzetništvo.
Popis sadrži osnovne podatke o natječajima i informativnog je karaktera.

Popis
3.3.2014

Pozivaju se učenici koji su na školskim natjecanjima pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u 2013. godini osvojili jedno od tri prva mjesta u pojedinačnoj konkurenciji na županijskim i na državnim natjecanjima ili su sudjelovali na državnoj školskoj smotri LiDraNo 2013., a imaju prebivalište na području Grada Omiša, da se najdalje do 1. travnja 2014. godine, jave u Ured gradonačelnika Grada Omiša.
Navedenim će se učenicima povodom Dana Grada Omiša dodijeliti osobne novčane nagrade.
2.3.2014.

Udruga Ekumenska inicijativa žena poziva ženske organizacije ili organizacije civilnog društva u kojima žene imaju odlučujuću ulogu, na slanje prijava za sudjelovanje na sajmu udruga u Omišu, dana 05.04.2014. Sve informacije o sajmu i prijavni obrazac za iskaz interesa nalazi se u privitku.

Javni poziv
2.3.2014.

Program poticanja poduzetništva i zapošljavanja mladih -Split

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na događaj naziva „Move on! If you can't find a job, create it!“ koji će se održati dana 3. i 4. ožujka na Ekonomskom fakultetu u Splitu u sklopu Programa poticanja poduzetništva i zapošljavanja mladih - #3PSplit.

Priopćenje za medije Program
24.2.2014
 Predsjsednik RH

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović posjetio je Omiš u nedjelju, 23. veljače 2014.g.

U 10.00 sati u Uredu gradonačelnika Grada Omiša održao se sastanak Predsjednika Republike s gradonačelnikom Ivanom Kovačićem, čelnicima Grada Omiša te predstavnicima stranaka i nositeljima nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Omiša.
U 10.30 sati u hotelu “Plaža” u dvorani Mirabella Predsjednik se družio s djecom iz Osnovne glazbene škole Lovro pl. Matačić i ravnateljem Omiš guitar festa Nenom Munitićem. Predsjednik Republike Hrvatske pokrovitelj je Omiš guitar festa 2014.
24.2.2014

OBAVIJEST O IZRADI KATASTRA OBJEKATA I REVIZIJI OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE

Obavještavaju se stanovnici svih naselja na području Grada Omiša da će djelatnici „Komunalnog odjela“ dana 24.02.2014. godine započeti sa terenskom izmjerom u cilju prikupljanja podataka o površini, katnosti,namjeni , vlasnicima odnosno korisnicima svih objekata na području Grada Omiša.

Više ... Obrazac za prijavu podataka PDF

Zatvara se za sav promet dio županijiske ceste br.6166 (Omiš/D8/-Kučiće-Slime-D39)

Radi izvođenja radova na portalnoj zoni tunela "Omiš" cesta je zatvorena od 21. veljače do 21. ožujka 2014.god. radnim danom od 8,00 do 17,00 sati

PDF Odluka

21.2.2014

Društvo Naša djeca Grada Omiša poziva sve zainteresirane na Izvanrednu izbornu skuštinu koja će se održati dana 25.veljače 2014. (utorak) u 18.00 h, u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, barake Punta -Omiš.
17.2.2014

Sastanak udruga u kulturi Grada Omiša

Gradonačelnik Grada Omiša poziva sve ovlaštene osobe udruga u kulturi registriranih na području Grada Omiša da nazoče sastanku koji će se održati u Ilirskom sjemeništu u Omišu dana 25.veljače 2014.g. s početkom u 18,00 sati. Tema sastanka je problematika djelatnosti u kulturi Grada Omiša i predlaganje članova u Povjerenstvu za kulturne djelatnosti Grada Omiša.
Poziv ...
17.2.2014.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10, 2/13), Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Javni natječaj za prodaju osobnog vozila.
Predmet prodaje je osobno vozilo marke ŠKODA SUPERB 2,0 TDI, reg. oznake ST770VJ, proizveden 2012. godine, u voznom stanju, registriran do 15.5.2014. godine... početnom cijenom 167.407,74 kn

Natječaj ...
17.2.2014.

ISPRAVAK TEKSTA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE NA KOJOJ SE NALAZI AUTOBUSNI KOLODVOR U OMIŠU

Zbog greškom ispuštene riječi, ispravlja se tekst javnog natječaja za usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu, na način da se pod naslovom I PREDMET PRODAJE, na kraju teksta u točki 4., stavlja zarez i dodaje riječ: „godišnje“.
Sve ostale odredbe natječaja, kao i rok određen za početak usmene licitacije ostaju nepromijenjeni.
Nakon ispravljanja, pročišćeni tekst javnog natječaja glasi:

Pročišćeni tekst natječaja
3.2.2014.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10 i 02/13), članka 9. i 10. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/10), Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu.
Predmet prodaje je zemljište i zgrada označeno kao čest.zem 3018/40 , položena u ZU 2289 za k.o. Duće (dio k.č.br. 3837/3), u vlasništvu Grada Omiša, površine cca 4.200 m2.

Više...
Petak, 14. veljače 2014.

Gradonačelnik Ivan Kovačić predao je ključeve grada omiškim maškarama. Vlast će tako u danima poklada obnašati Kulturno povijesna udruga „Omiški gusar“ na čelu s gradonačelnikom Srećkom Čečukom.
10.2.2014

Nova organizacija rada u Policijskoj postaji Omiš

U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, 10. veljače 2014. godine, počet će provođenje Pilot projekta „Novi ustroj i organizacija rada u policijskom postajama III. Kategorije“. Ovim projektom, čije se provođenje planira do 30. lipnja 2014., obuhvaćena je i Policijska postaja Omiš.
Policijska postaja će za rad sa strankama biti otvorena u jutarnjoj smjeni. Upravni poslovi će se obavljati kao i do sada. Policijska usluga na terenu, po pozivu građana, pružati će se brže i efikasnije. Hitne i neodgodive policijske usluge građani će dobivati u bilo koje vrijeme, preko voditelja grupe za operativne poslove u policijskoj postaji. Naime, građani će pozivati dosadašnje brojeve telefona policijske postaje. Poziv će se automatski preusmjeriti u Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave, čiji će operater dati stranci potrebne informacije. U slučaju potrebe za hitnim postupanjem, poziv se izravno preusmjerava na voditelja operativne grupe koji je na terenu, te se odmah pristupa organizaciji i provedbi potrebnih zadaća. Osim broja policijske postaje, građani intervenciju mogu tražiti i putem broja 192 ili 112, a poziv će biti preusmjeren u Operativno- komunikacijski centar Policijske uprave.
5.2.2014

Izborna skupština Dijabetičkog društva Omiš

U petak, 07. veljače 2014. godine u prostorijama OŠ “Josip Pupačić” (mala škola) u Omišu u 18.30 sati održat će se Izborna skupština Dijabetičkog društva Omiš. Pozivaju se svi zainteresirani građani da svojim dolaskom pomognu u radu Dijabetičkog društva Omiš i unaprijeđenju zdravlja osoba sa šećernom bolešću.
27.1.2014

Program sufinanciranja nabave sadnog materijala 2014.

Poziva se zainteresirane poljoprivredne proizvođače na iskazivanje interesa za nabavu sadnog materijala uz potporu Grada Omiša i Splitsko-dalmatinske županje na način da svaki partner sudjeluje u trošku s po 1/3 nabavne vrijednosti. Obvezan je upis u Upisnik poljoprivrednih proizvođača, a minimalna površina novog nasada je 0,1 ha.
Rok za prijavu interesa je do 15.veljače 2014.g.
Upitnik ...
30.1.2014

U subotu, 01.02.2014 u organizaciji „Ekumenske inicijative žena Omiš“ održat će se interaktivna radionica na temu „Asertivna komunikacija-različitosti kao alati komunikacije“.
Radionica će se održati u Livnu (BiH) u vremenu od 10:00 – 15:00 sati. Prijevoz je osiguran, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na telefon broj 021/862-599 ili na e-mail adresu: eiz@eiz.hr.
24.01.2014

Upozorenje na opasne vremenske pojave

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske dostavio je upozorenje o opasnim vremenskim pojavama na srednjem Jadranu gdje se od 24.siječnja 2014.g. očekuje jaka i olujna bura, predvečer i u noći s orkanskim udarima. U unutrašnjosti se očekuje snijeg.
24.1.2014.

Edukacija o računovodstvu neprofitnih organizacija u organizaciji Grada Omiša i Udruge osoba s invaliditetom "Agape" .

Poziv

Dio arhive od 10/2013 do 1/2014 trenutno nije u funkciji !

   Minimiziraj  Ispis   
   Minimiziraj   
     

Ivica Sorić

Moj svijet

Kad sam imao šest godina
svaku sam rijeku zvao Cetina,
svaku planinu Mosor,
a svaki otok Brač.

Bože,
kako je moj svijet bio velik

... 

Josip Pupačić

More

I gledam more gdje se k meni penje
i slušam more  dobro jutro  veli
i ono sluša mene ja mu šapćem
0 dobrojutro more kažem tiho
pa opet tiše ponovim mu pozdrav
a more sluša pa se smije
pa šuti pa se smije pa se penje
i gledam more gledam more zlato
i gledam more gdje se k meni penje
i dobrojutro kažem more zlato
i  dobrojutro more more kaže
i zagrli me more oko vrata
i more i ja i ja s morem zlatom
sjedimo skupa na žalu vrh brijega
i smijemo se smijemo se moru.

   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Natječaji bespovratna sredstva
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
albumi
Udruge
Pjesme
   Minimiziraj   
Sabor RH
Vlada RH
Splitsko Dalmatinska županija

Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice